Kaznenopravna odgovornost poslodavca, ovlaštenika poslodavca, radnika i osoba na radu

Alan Vajda, dipl. iur.

 Kaznenopravna odgovornost poslodavca, ovlaštenika poslodavca, radnika i osoba na radu

Sažetak:

Obzirom da se zaštita na radu tiče svih sudionika poslodavaca i radnika, kažnjive radnje i kazne nalaze se u samom središtu radno-pravnih odnosa. Stoga je odredbama Zakona o zaštiti na radu regulirana problematika kaznenopravne odgovornosti poslodavca, ovlaštenika poslodavca, radnika i osoba na radu, te ćemo se u izlaganju usredotočiti kako na pojedine pojavne oblike, tako i na pravne posljedice navedene kaznenopravne odgovornosti svih sudionika u navedenom procesu.

Kada je primjena propisa stvar struke, a provjera osposobljenosti za siguran rad za svakog razumljiva i jasna, tada su kažnjive radnje i kazne učinkovito sredstvo sprečavanja neodgovornosti svih i uvjet sigurnog rada u zaštiti na radu, pa je o tome razumno raspravljati.