EVE - Obrazovanje odraslih

Računalni program EVE (evidencija edukacija) namijenjen je vođenju andragoške i druge dokumentacije vezano za obrazovanje odraslih, te evidentiranju formalnih i neformalnih obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja.

Program je usklađen s važećim propisima kojima je regulirano predmetno područje i to:

  • Zakon o obrazovanju odraslih, NN 17/07
  • Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije, NN 129/08
  • Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih, NN 129/08

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?