Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije

U području ispitivanja nepropusnosti plinske instalacije , a u suradnji sa poslovnim partnerima obavljamo sljedeće poslove:

  • ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije spojene na zemni plin (kućne i industrijske instalacije)
  • ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije spojene na UNP spremnik (kućne i industrijske instalacije)
  • ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije namjenjenim za punjenje plina u vozila
  • pregled i ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije za tehnički pregled