Usluge

Praksa
Praksa DNEVNIK Usluge Zaštita na radu Zaštita od požara Vatrogasna oprema Vatrogasni aparati Hidrantska oprema Informatičke usluge Specijalisti zaštite na radu EVIZ EK – kartoni Osposobljavanja Kontrolne liste Provjera znanja Seminarski radovi Literatura Praksa   Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?kontaktirajte nas Saznaj više
Literatura
Literatura Obveze_poslodavaca_i_radnika_u_svezi_s_prevencijom_stresa_prouzrocenog_na_radu_ili_u_svezi_s_radom.pdf HZZO_Uputa_za_popunjavanje_Prijave_o_ozljedi_na_radu.pdf INSPEKCIJSKI NADZOR.doc OBVEZE POSLODAVCA ZOR.docx Opasnosti pri radu sa strojevima i drugom radnom opremom.pdf opci-prirucnik-za-unutarnji-nadzor-znr.pdf ozljeda.pdf PLAN I PROGRAM_novo.doc PROPISI ZNR.docx psihofiziologija.pdf sigurnost-na-radu-2014-uniri_dj.pdf SPECIJALIST_2015.pdf Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade plaće.doc Zahtjev-za-refundaciju_zdravstveni-pregled-radnika.doc Usluge Zaštita na radu Zaštita od požara Vatrogasna oprema Vatrogasni aparati Hidrantska oprema Informatičke usluge Specijalisti zaštite na radu EVIZ EK Saznaj više
Seminarski radovi
Seminarski radovi Seminarski rad 1 Seminarski rad 2 Seminarski rad 3 Seminarski rad 4 Seminarski rad 5 Seminarski rad 6 Seminarski rad 7 Seminarski rad 8 Seminarski rad 9 Seminarski rad 10 Seminarski rad 11 Usluge Zaštita na radu Zaštita od požara Vatrogasna oprema Vatrogasni aparati Hidrantska oprema Informatičke usluge Specijalisti zaštite na radu EVIZ Saznaj više
Provjera znanja
Provjera znanja 1. UVOD U ZASTITU NA RADU I ZAKONSKA REGULATIVA 2. PROCJENA RIZIKA 3. OPASNOSTI I STETNOSTI NA MJESTIMA RADA I ISPITIVANJE RADNOG OKOLISA 4. PREGLEDI I ISPITIVANJA SREDSTAVA RADA 5. OSPOSOBLJAVANJA IZ ZASTITE NA RADU 6. ORGANIZIRANJE I PROVEDBA ZASTITE NA RADU 7. EVIDENCIJE IZ ZASTITE NA RADU 8. ZNAKOVI SIGURNOSTI I SIGURNOSNE Saznaj više
EVIZ
Preuzmi EVIZ Sa sljedećih link-ova treba preuzeti dvije ZIP-ane datoteke potrebne za instalaciju i rad programa: Instalacija EVIZ Server MAPA Demo BAZA INST220216.zip  - otpakirati, pa u otpakiranoj mapi pronađite datoteku SetUp.exe  - te ju pokrenite kako bi instalirali program na Vaše računalo (možete i sami odrediti gdje će instalacija biti smještena na Vašem računalu) Saznaj više
Kontrolne liste
Kontrolne liste PROVOĐENJE ZAŠTITE NA RADU PREVENTIVNE MJERE PREVENTIVNE MJERE 2 STROJ RIZIK Usluge Zaštita na radu Zaštita od požara Vatrogasna oprema Vatrogasni aparati Hidrantska oprema Informatičke usluge Specijalisti zaštite na radu EVIZ EK – kartoni Osposobljavanja Kontrolne liste Provjera znanja Seminarski radovi Literatura Praksa   Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?kontaktirajte nas Saznaj više
Osposobljavanja
Osposobljavanja OVLAŠTENIK ZAPISNIK PLAN I PROGRAM POVJERENIK ZAPISNIK RAČUNALA ZAPISNIK TEST UPUTE ZA RAD SA RAČUNALOM ZNR ZAPISNIK - FASADER ZNR ZAPISNIK Usluge Zaštita na radu Zaštita od požara Vatrogasna oprema Vatrogasni aparati Hidrantska oprema Informatičke usluge Specijalisti zaštite na radu EVIZ EK – kartoni Osposobljavanja Kontrolne liste Provjera znanja Seminarski radovi Literatura Praksa   Saznaj više
EK – kartoni
Evidencijski kartoni EK-1 (o osposobljenosti radnika) EK-2 (o poslovima s posebnim uvjetima rada) EK-3 (o ozljedama radnika) EK-4 (o ispitivanju strojeva) EK-5 (o ispitivanju radnog okoliša) Evidencije Usluge Zaštita na radu Zaštita od požara Vatrogasna oprema Vatrogasni aparati Hidrantska oprema Informatičke usluge Specijalisti zaštite na radu EVIZ EK – kartoni Osposobljavanja Kontrolne liste Provjera znanja Saznaj više
Informatičke usluge
Informatičke usluge ZITEL vam nudi širok spektar informatičkih usluga sa fokusom na izradu računalnih programa, izradu i dizajn web stranica,  instalaciju i održavanje računala te savjetovanje i edukaciju. Visoku kvalitetu naših usluga održavamo neprekidnim usavršavanjem usvajanjem novih tehnoloških rješenja i pronalaženjem optimalnih načina njihove primjene u najrazličitijim uvjetima poslovanja. Naš vrhunski tim mladih i sposobnih Saznaj više
Hidrantska oprema
Hidrantska oprema Posebno osjetljive kategorije radnika moraju biti zaštićene od onih opasnosti koje na njih štetno utječu. Usluge Zaštita na radu Zaštita od požara Vatrogasna oprema Vatrogasni aparati Hidrantska oprema Informatičke usluge Specijalisti zaštite na radu EVIZ EK – kartoni Osposobljavanja Kontrolne liste Provjera znanja Seminarski radovi Literatura Praksa   Trebate pomoć a ne znate Saznaj više
Vatrogasni aparati
Vatrogasni aparati PASTOR Opis: Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 kg praha. Zahvaljujući spremniku koji je pod stalnim tlakom pogonskoga plina dušika i jednostavnoj konstrukciji, ovi su aparati uvijek spremni za upotrebu. Saznaj više
Vatrogasna oprema
Vatrogasna oprema Vatrogasna oprema se dijeli na: Zaštitnu opremu: U osobnu zaštitnu opremu ubrajamo: zaštitnu odjeću i obuću Zaštitna odjeća i obuća vatrogasca izrađuje se od materijala otpornog na atmosferske utjecaje, kiseline, lužine, toplinu i mehanička oštećenja, a pogodna je za nošenje u uvjetima koji se stvaraju pri požaru ljeti i zimi. U zaštitnu odjeću Saznaj više
kako vam možemo pomoći?

Javite nam se u najbliži ured ili nam pošaljite upit.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?