Tehnička ispitivanja iz zaštite na radu

Pružamo sljedeće usluge pregleda i ispitivanja:

Područje zaštite na radu


 • Ispitivanje i pregled električnih instalacija
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira automatskim isključivanjem napajanja
 • Ispitivanje zaštitnih uređaja diferencijalne struje (FID)
 • Ispitivanje otpora izolacije ugrađenih kabela i vodiča
 • Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča za izjednačavanje potencijala
 • Isptivanje otpora rasprostiranja uzemljivača
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama
 • Vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama
 • Ispitivanje funkcionalnosti tipkala i sklopke za daljinsko isključivanje napajanja u hitnosti
 • Ispitivanje funkcionalnosti panik rasvjete
 • Ispitivanje i pregled radne opreme
 • Ispitivanje i pregled dizalica (mosna, konzolna, portalna, kranska, ….)
 • Ispitivanje i pregled kotlovskih postrojenja snage > 50kW
 • Ispitivanje i pregled samohodnih strojeva (viličari, utovarivači, rovokopači, bageri, traktori, …..)
 • Ispitivanje i pregled radioničkih strojeva
 • Ispitivanje i pregled svih ostalih vrsta strojeva i uređaja koji nisu namjenjeni kućnoj upotrebi
 • Ispitivanje i mjerenje štetnosti u radnom okolišu – fizikalne i kemijske štetnosti (temperatura, vlažnost, brzina strujanja zraka, osvjetljenost, buka)
 • Ispitivanje ventilacijskih sustava
 • Ispitivanje vibracija na radnom mjestu i prilikom rukovanja radnom opremom
 • Pregledi i ispitivanja za minimalno tehničke uvjete