Radno Pravo i Sigurnost

AKTUALNI PROPISI IZ SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA I NJIHOVA PRIMJENA – 17.01.2021.

AKTUALNI PROPISI IZ SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA I NJIHOVA PRIMJENA Područje izlaganja 1.     Zakona o izmjenama i dopunama pučanstva od zaraznih bolesti – prekršaji odgovornih osoba 2.     Praksa Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH u vezi cijepljenja i nekih pitanja diskriminacije u radnim odnosima 3.     Organizacija radnog vremena i rad od kuće

besplatni webinar – KAKO UREDITI MJESTO RADA ZA RAD OD KUĆE – 10.11.2021.

KAKO UREDITI MJESTO RADA ZA RAD OD KUĆE U okviru temeljnih obveza i prava iz radnog odnosa poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način koji ne ugrožavaju njegovo zdravlje, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko su zdravlje i sigurnost na radu važni za

KONFERENCIJA ZAŠTITE NA RADU – 25.11.2021.

SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU U SVIJETU RADA KOJI SE MIJENJA Izvor: REPRESENTATIONS - Item (europa.eu) Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko su zdravlje i sigurnost na radu važni za zaštitu zdravlja radnika, funkcioniranje društva i kontinuitet ključnih gospodarskih i društvenih aktivnosti. U tom kontekstu postaje vrlo zahtjevno ispunjavati  obvezu ažuriranja pravila o sigurnosti i

Hitni postupci evakuacije i spašavanja tijekom potresa i pandemije

Hitni postupci evakuacije i spašavanja tijekom potresa i pandemije   Teme izlaganja: Planovi za hitne slučajeve i koronavirus Zdravstvena zaštita i hitni postupci tijekom katastrofa u ozračju COVID-19 Priprema za postupke evakuacije tijekom pandemije COVID-19  Radni odnosi i prava radnika, elementarne nepogode i pandemija COVID-19 {{ vc_btn: title=Prijava&color=success&align=center&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fzitel.hr%252Fuvjeti-prijave-i-odjave-evak_pp%252F%7C%7C%7C }} Tip edukacije: Savjetovanje Termin : 08.

Izbori povjerenika radnika za ZNR elektroničkim putem

IZBORI POVJERENIKA RADNIKA ELEKTRONIČKIM PUTEM   Teme izlaganja: PROVOĐENJE IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE PUTEM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE MOGUĆNOST TAJNOG GLASOVANJA ELEKTRONIČKIM PUTEM APLIKACIJA RADNIČKA VIJEĆA POSTUPAK IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA NEKA PITANJA U VEZI PREDSTAVNIKA RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU {{ vc_btn: title=Prijava&color=success&align=center&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fzitel.hr%252Fuvjeti-prijave-i-odjave-povjerenik-2%252F%7C%7C%7C }} Tip edukacije: savjetovanje Termin :

PROCESNI POSTUPCI I UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NA RADU

PROCESNI POSTUPCI I UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NA RADU Stručni rad Autor: Bruno Štajner   Sažetak: Poslodavac je dužan radniku i osobi na radu naknaditi štetu ukoliko se smatra da šteta potječe od rada. Četiri su vrste i oblika procesnog utvrđivanja odgovornosti za štetu na radu: kazneni, prekršajni i disciplinski postupak, te postupak za naknadu