Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. pruža sljedeće usluge pregleda i ispitivanja:

Pružamo sljedeće usluge pregleda i ispitivanja:

Područje zaštite od požara


 • Ispitivanje tlaka i količine vode u hidrantskoj mreži
 • Ispitivanje vanjske hidranstske mreže
 • Ispitivanje unutarnje hidrantske mreže
 • Ispitivanje suhe hidrantske mreže
 • Ispitivanje pjene
 • Ispitivanje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (plinodetekcija)
 • Ispitivanje protupožarnih zaklopki
 • Ispitivanje protupožarnih vrata
 • Ispitivanje sustava za odvod dima i topline nastalih požarom (ODT sustavi)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara plinskim sredstvima (CO2)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara vodom (Sprinkler sustav)
 • Ispitivanje funkcionalnosti plinskog elektromagnetnog ventila