Posude pod tlakom

OBVEZA POSLODAVCAZAKONSKA OSNOVA
1.Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom niske razine opasnosti odgovoran je u cijelosti za njezin siguran rad tijekom vijeka uporabe. Vlasnik/korisnik mora provoditi ili dati provesti preglede i ispitivanja u vremenskim razmacima koje je propisao proizvođač opreme i voditi pisanu evidenciju o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom.Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 135/05)
Pravilnikom o pregledima i ispitivanjima posuda pod tlakom (NN 138/08) čl.3.
2.Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je OPT-AGENCIJI dati zahtjev za prvi pregled opreme pod tlakom prije njezinog stavljanja u uporabu. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je u roku od osam dana od dana stavljanja opreme pod tlakom u uporabu dostaviti prijavu OPT-AGENCIJI o stavljanju u uporabu opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. . Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je sklopiti s OPT – AGENCIJOM ugovor o obavljanju periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema zahtjevima iz ovoga Pravilnika.Pravilnikom o pregledima i ispitivanjima posuda pod tlakom (NN 138/08) čl.3.
3.Rad sigurnosnog sustava opreme pod tlakom mora se provjeriti i po potrebi podesiti najmanje jedanput godišnje, računajući od prvog pregleda opreme pod tlakom.Pravilnikom o pregledima i ispitivanjima posuda pod tlakom (NN 138/08) čl.3.

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?