Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara

Tvrtka ZITEL d.o.o. ovlašteno je trgovačko društvo za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Obvezu osposobljavanja za zaštitu od požara imaju:

  • zaposlene osobe u pravnim osobama
  • zaposlene osobe u stručnim službama tijela državne vlasti
  • zaposlene osobe u tijelima državne uprave
  • zaposlene osobe u tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave
  • zaposlene osobe u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave
  • učenici srednjih škola

Program osposobljavanja pučanstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Osposobljavanje traje 8 školskih sati, od čega je 6 sati teorijski dio, a 2 sata praktični dio.