Zaštita na radu

OBVEZA POSLODAVCAZAKONSKA OSNOVAKAZNENA ODREDBA
1.Izraditi Procjenu rizika i analizu radnih mjestačl. 18. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)30.000,00 kn
2.Izraditi Procjenu rizika za radnike koji rade sa računalimačl. 5. Pravilnik o zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)30.000,00 kn
3.Osposobljavanje poslodavca iz ZNRčl. 29. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)zabrana rada
4.Osposobljavanje ovlaštenika poslodavaca (neposredni rukovodioci) iz ZNRčl. 29. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)prekršaj
5.Osposobiti radnike za rad na siguran načinčl. 27. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)prekršaj
6.Osposobiti dovoljan broj radnika za pružanje prve pomoćičl. 56. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)prekršaj
7.Trajno postaviti znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti u skladu s odgovarajućim propisima.čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)prekršaj
8.Zaposlenika raspoređenog na poslove s posebnim uvjetima rada poslodavac upućuje na pregled specijalistu medicine radačl. 36. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)zabrana rada
9.Poslodavac je obvezan obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o smrtnoj i teškoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili prostoru u kojem poslodavac obavlja rad. Obavijest je u obvezi dostaviti
odmah po nastanku ozljede. Izvan radnog vremena inspekcije, obavijest se dostavlja nadležnoj Policijskoj upravi.
čl. 65. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)30.000,00 kn
10.Poslodavac je obvezan izvijestiti inspekciju rada o slučaju profesionalne bolesti odmah nakon što ga utvrdi nadležno tijeločl. 65. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)30.000,00 kn
11.Kao investitor osigurati izradu elaborata zaštite na radu, kao sastavni dio projektne dokumentaciječl. 73. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)30.000,00 kn
12.Inspekciji rada prijaviti početak radova na privremenom gradilištučl. 74. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)30.000,00 kn
13.Izraditi plan uređenja gradilišta i ažurirati ga sa aktualnim stanjemčl. 75. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)10.000,00 kn
14.Ispitivanje električnih instalacijaPravilnik o tehničkim normativima za el.instalacije niskog naponazabrana rada
15.Ispitivanje radne opremečl. 42. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)zabrana rada
16.Ispitati uvjete rada u radnim prostorijama (buka, rasvjeta, temperatura, vlaga, brzina strujanja zraka)čl. 45. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)zabrana rada
17.Vođenje poslova zaštite na radu (sam ili sklopiti ugovor sa ovlaštenom osobom)čl. 20. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)30.000,00 kn
18.Izraditi Plan evakuacije i spašavanjačl. 55. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)30.000,00 kn
19.Provoditi vježbe evakuacije i spašavanjačl. 55. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)30.000,00 kn
20.Osposobiti radnike i odgovorne osobe za provedbu evakuaciječl. 55. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)30.000,00 kn
21.Poslodavac je dužan voditi evidencije o: ozljedama, izpitivanjima, opasnim tvarima, osposobljavanju, zdravstvenim pregledima čl. 61. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)prekršaj
22.Osigurati radniku zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložen na radučl. 80. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)prekršaj
23.Na poslovima s posebnim uvjetima rada smiju raditi radnici koji su stručno osposobljeni za navedene poslove te psihički i zdravstveno sposobni.čl. 36. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)zabrana rada

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?