Zaštita od požara

OBVEZA POSLODAVCAZAKONSKA OSNOVA
1.Osposobiti zaposlenike iz zaštite od požaračl. 16. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10.)
2.Izraditi Pravilnik o zaštiti od požaračl. 21. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10.)
3.Ispitivanje hidrantske mreže i drugih sustava za dojavu i gašenje požaračl. 40. Zakona o zaštiti od požara
4.Ispitivanje vatrogasnih apartačl. 41. Zakona o zaštiti od požara
5.Plan evakuacije i spašavanjačl. 61. Zakona o zaštiti na radu
6.Pregled dimnjaka, električnih i plinskih instalacijačl. 38. Zakona o zaštiti od požara
7.Imenovati radnika zaduženog za poslove zaštite od požara sa položenim stručnim ispitomčl. 11. Zakona o zaštiti od požara
8.Izrada procjene ugroženosti i Plan zaštite od požara za građevine razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požaračl. 13. Zakona o zaštiti od požara
9.Građevine u kojima se koriste zapaljive tekućine ili plinovi moraju udovoljavati prostorima ugroženim eksplozivnim smjesamačl. 6. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)
10.Označiti mjesta za postavljanje vatrogasnih aparatačl. 15. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?