Zaštita i spašavanje

OBVEZA POSLODAVCAZAKONSKA OSNOVAKAZNENA ODREDBA
1.Pravne osobe koje imaju operativne planove izrađene u skladu s Planom intervencija u zaštiti okoliša dužne su, u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, navedene operativne planove dopuniti s postupcima zaštite i spašavanja u skladu s ovim Zakonom.Zakon o zaštiti i spašavanju čl.66. (NN 174/04) - Objavljen 26.11.2004.10.000 – 40.000 kn
2.Sva tijela i druge pravne osobe, koje imaju obvezu izrađivati procjenu ugroženosti, dužne su procjenu ugroženosti uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.Zakon o zaštiti i spašavanju čl.66. (NN 174/04) - Objavljen 26.11.2004.10.000 – 40.000 kn
3.Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi ili okoliš, dužne su uspostaviti i održavati sustav uzbunjivanja građana u svojoj okolini. Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju obvezu izrade operativnih planova zaštite i spašavanja, sukladno metodologiji koju propisuje ravnatelj Uprave.Zakon o zaštiti i spašavanju čl.22.10.000 – 40.000 kn

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?