Kemikalije

OBVEZA POSLODAVCAZAKONSKA OSNOVAKAZNENA ODREDBA
1.Za provođenje potrebnih postupaka za osiguranje zdravlja ljudi i okoliša pravna ili fizička osoba koja proizvodi, uvozi ili koja stavlja u promet opasnu kemikaliju mora osigurati Sigurnosno-tehnički list i dostaviti ga Hrvatskom zavodu za toksikologiju. Zakon o kemikalijama(„Narodne novine“ br. 150/05, 18/13) - Pravilnik o načinu ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista (NN 39/09) - šest mjeseci od stupanja na snagu pravilnika, treba izraditi STL-e u skladu s istim.(stupio na snagu 25.3.2009.) - Pravilnik o vođenju očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 113/06) - Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07)50.000,00 - 100.000,00 kn
2.Pravna osoba koja obavlja djelatnost proizvodnje, prometa i korištenja opasne kemikalije te fizička osoba koja obavlja promet na malo opasnih kemikalija, odnosno koja koristi opasne kemikalije obvezna je upisati tu djelatnost u sudski, odnosno obrtni registar. Zakon o kemikalijama(„Narodne novine“ br. 150/05, 18/13) - Pravilnik o načinu ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista (NN 39/09) - šest mjeseci od stupanja na snagu pravilnika, treba izraditi STL-e u skladu s istim.(stupio na snagu 25.3.2009.) - Pravilnik o vođenju očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 113/06) - Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07)50.000,00 - 100.000,00 kn
3.Svaki radnik koji na radnom mjestu radi s opasnim kemikalijama obvezan je steći osnovna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija. Zakon o kemikalijama(„Narodne novine“ br. 150/05, 18/13) - Pravilnik o načinu ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista (NN 39/09) - šest mjeseci od stupanja na snagu pravilnika, treba izraditi STL-e u skladu s istim.(stupio na snagu 25.3.2009.) - Pravilnik o vođenju očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 113/06) - Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07)50.000,00 - 100.000,00 kn
4.Sve pravne osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa opasnih kemikalija označenih kao vrlo otrovne (T+), otrovne (T), štetne (Xn), nagrizajuće (C) i nadražujuće (Xi) kemikalija te pravne osobe koje rabe iste opasne kemikalije te fizičke osobe koje rabe opasne kemikalije pri obavljanju djelatnosti ili obavljaju promet opasnih kemikalija na malo obvezne su voditi očevidnike o opasnim kemikalijama. Obrasci iz ove točke dostavljaju se HZT-u najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu.  Zakon o kemikalijama(„Narodne novine“ br. 150/05, 18/13) - Pravilnik o načinu ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista (NN 39/09) - šest mjeseci od stupanja na snagu pravilnika, treba izraditi STL-e u skladu s istim.(stupio na snagu 25.3.2009.) - Pravilnik o vođenju očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 113/06) - Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07)50.000,00 - 100.000,00 kn

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?