Najave Webinara

NAJAVE

BESPLATAN WEBINAR-i

Online Webinar-i

TEME U PRIPREMI:

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE IZ ZAŠTITE NA RADU

OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

INSPEKCIJA RADA I DUŽNOSTI PREMA TIJELIMA NADZORA