OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA VISINI

OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA VISINI

Nudimo niz tečajeva za rad na visini prilagođenih za osposobljavanje radnika,   poslodavca i osoba koje vrše nadzor nad izvršenjem radova.

Rad na visini je definiran kao aktivnost povezana s radom u kojoj je pojedinac u opasnosti od pad a s jedne razine na drugu. Smatra se da osoba radi na visini ako radi na bilo kojem mjestu gdje bi, ako se ne poduzmu mjere zaštite, mogla pasti s udaljenosti koja bi mogla uzrokovati tjelesne ozljede.

Organizator:

Event: tečaj

Termin : na upit

Mjesto održavanja:

učionica/poligon

Rad na visini obuhvaća poslove koji se obavljaju:

  • iznad razine tla
  • u blizini ruba otvora ili
    lomljive površine kroz koju se može propasti
  • na razini tla uz otvor u podu
    ili iskopu kanala u koji se može upasti

Potreba za obukom  – padovi s visine predstavljaju najveći pojedinačni uzrok teških ozljeda i smrti na radnom mjestu. Poslodavac ima obvezu urediti radno mjesto na način koji osigurava rad bez povećanih opasnosti, a radnike osposobiti za siguran način rada.