Tehnička ispitivanja

Pružamo sljedeće usluge pregleda, ispitivanja i mjerenja :


 • Ispitivanje i pregled električnih instalacija
 • Ispitivanje i pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama (gromobranska instalacije)
 • Ispitivanje i pregled instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Ex zaštita)
 • Ispitivanje i mjerenje štetnosti u radnom okolišu – fizikalne i kemijske štetnosti
 • Ispitivanje i pregled radne opreme
 • Ispitivanje hidrantske mreže
 • Ispitivanje pjene
 • Ispitivanje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (plinodetekcija)
 • Ispitivanje protupožarnih zaklopki i vrata
 • Ispitivanje sustava za odvod dima i topline nastalih požarom (ODT sustavi)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara plinskim sredstvima (CO2)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara vodom (Sprinkler sustav)
 • Ispitivanje funkcionalnosti plinskog elektromagnetnog ventila
 • ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije spojene na zemni plin (kućne i industrijske instalacije)
 • ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije spojene na UNP spremnik (kućne i industrijske instalacije)
 • ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije namjenjenim za punjenje plina u vozila
 • Ispitivanje i pregled nepropusnosti plinske instalacije za tehnički pregled
 • Ispitivanje ventilacijskih sustava
 • Mjerenje buke i zvučne izolacije
 • Mjerenje emisije onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • Termovizijsko snimanje i analiza dobivenih rezultata
 • Tehnički pregled skloništa
 • Pregledi i ispitivanja za minimalno tehničke uvjete

U suradnji sa tvrtkom ZaštitaInspekt d.o.o. koja posjeduje akreditirani ispitni laboratorij, akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, te u okviru svoje djelatnosti objedinjuje ispitivanja i mjerenja iz područja :