Vera Štajner

Prokurist za financije

Vera Štajner, oecc

Tel.: 385 1 349 9772

e-mail: vera@zitel.hr