Kristina Gašparić

Administrator

Kristina Gašparić

Tel.: 385 1 347 5657

e-mail: kristina@zitel.hr