Stručno usavršavanje za poslove Specijalista zaštite na radu 15.05.2023.

Stručno usavršavanje

ON-LINE EDUKACIJA

Cijena:

420,00 EUR

mogućnost obročnog plaćanja

Tip edukacije: Usavršavanje

Kada:

Termin 15.05.2023. -27.05.2023

Vrijeme održavanja: 1700 – 2000 sati (pon-pet)

subota prije podne

Gdje: Zagreb (učionica)

ili

ON-LINE (Teams)

Kontakt: +385 1 347 5657

E-adresa: info@zitel.hr

Po završetku usavršavanja, polaznik ne mora polagati stručni ispit jer se dobiva javna isprava kojom dokazuje ispunjavanje zakonskih obveza i stječe zvanje Specijalista zaštite na radu.

Uvjerenje o usavršavanju se upisuje u e-radnu knjižicu.

Status stručnjaka zaštite na radu postiže se polaganjem stručnog ispita ili završenim specijalističkim usavršavanjem za stručnjaka zaštite na radu temeljem određenih propisa. Usavršavanje je namijenjeno osposobljavanju zaposlenih osoba koje već rade ili će raditi na poslovima zaštite na radu. Na usavršavanje se mogu prijaviti osobe s minimalno završenom srednjom školskom ili srednjom stručnom spremom

Nakon završenog usavršavanja, ne postoji obveza polaganja stručnog ispita i može se raditi kao stručnjak zaštite na radu I. stupnja u tvrtkama do 49 radnika, a u tvrtkama do 249 radnika ako najmanje 80 % njih obavlja poslove s malim rizicima, odnosno u svim tvrtkama iznad 49 radnika kao drugi stručnjak, član tima (uz stručnjaka II. stupnja).
Nakon usavršavanja steći će teoretska i praktična znanja za posao stručnjaka zaštite na radu.
Ukoliko namjeravate postati stručnjak II. stupnja, stečena znanja olakšati će polaganje stručnog ispita.

Program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu provodi se sa ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Poslovi stručnjaka ZNR su pružanje stručne pomoći poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu. Prikupljanje i analizira podatke u vezi s nezgodama i ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te na temelju prikupljenih podataka izrada izvješća za potrebe poslodavca. Sudjelovanje u izradi procjene rizika, suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, ovlaštenim osobama te sa specijalistom medicine rada. Osposobljavanje radnika, poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za rad na siguran način.

U program usavršavanja za poslove specijalista/ice za zaštite na radu može se upisati osoba koja ima:

  • 18 godina života,
  • minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,
  • minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,
  • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Preuzmite prijavnicu/upisnicu

Nastava se održava u učionici Škole, ukoliko to epidemiološki uvjeti omogućuju. U protivnom, nastava se održava kao ON LINE nastava (putem Teamsa).

Nastava se može pratiti preko računala ili pametnog telefona. Obvezne su slušalice ili zvučnici. Kamera je potrebna radi identifikacije polaznika (prva prijava i kod ispita)

Teoretska nastava u trajanju od 54 sata se provodi kroz 2 tjedna (ponedjeljak – subota) u poslijepodnevnim satima osim subote kada je predviđena dopodnevna nastava.

Konzultacije se provode u trajanju od 116 sati putem elektroničke pošte, skupnim konzultacijama “on line”, telefonski i individualno u dogovoru s mentorom.

Vježbe i praktična nastava: polaznici koji kod poslodavca rade na poslovima zaštite, praktična nastava se priznaje na temelju potvrde poslodavca. Rad polaznika na vježbama i praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

Za polaznike koji nemaju praktična iskustva iz ovog područja, organizira se praktična nastava kroz praktikum Škole, izrađuju se seminarski zadaci vezano za poslovanje tvrtke u kojoj rade, posjetom tvrtki koja ima kvalitetno organiziranu zaštitu na radu.

Nastava se održava u učionici Ustanove ili se prati online, odnosno kombiniranim modelom. Na kombiniranom modelu nastave, dio polaznika pohađa nastavu u učionici EURO EDUKA-e uz poštivanje epidemioloških mjera, a ostatak grupe pohađa nastavu online prijenosom uživo.

Nastava se prebacuje na potpuno online izvođenje ukoliko dođe do ograničenja okupljanja te će polaznici biti pravovremeno obavješteni o novom obliku nastave i dobiti upute kako mu pristupiti. Osim po preporukama nadležnih tijela, postoji mogućnost privremenog organiziranja online nastavu u slučaju da se u grupama programa obrazovanja pojave polaznici sa simptomima COVID-a 19, ili se utvrdi da provođenje učioničke nastave ugrožava zdravlje polaznika, odnosno ukoliko u grupi bude više polaznika koji su u samoizolaciji.

Način izvođenja nastave je reguliran uputama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Nastava se provodi kroz 11 cjelina. Moduli objedinjuju nastavne predmete predviđene propisanim nastavnim programom.

Sva literatura biti će dostupna u elektronskom obliku

NASTAVNI PROGRAM

Osnovni pojmovi i definicije zaštite na radu
Osnove psihofiziologija rada
Pravila zaštite na radu
Odgovornost poslodavca i opća načela zaštite na radu
Pisani oblici uređivanja zaštite na radu
Procjena rizika
Obveze poslodavca i upravljanje rizicima
Opasnosti, štetnosti i napori
Nadzor i ispitivanje radnog okoliša
Zaštita od opasnosti, štetnosti i napora na mjestu rada
Pregledi i ispitivanja  
Radna oprema
Ispitivanja radne opreme
Uvjeti za instruktora koji obavljanje osposobljavanja iz zaštite na radu
Uvjeti za provođenje osposobljavanja iz zaštite na radu kod poslodavca
Osposobljavanje za rad na siguran način radnika, poslodavca, povjerenika radnika
Procjena rizika
 Poslovi s posebnim uvjetima rada i posebne zaštite
Ozljede i bolesti vezane za rad
Organizacija obavljanja poslova zaštite na radu
Obveze poslodavca
Unutarnji i inspekcijski nadzor
Obveze vođenja evidencija i isprava
 Evidencije, isprave i obavijesti 
Podnošenje izvješća
Obavijesti o sigurnosti na radu
Znakovi sigurnosti
Izrada i postavljanje znakova sigurnosti i sigurnosnih uputa
Ovlasti i postupanje inspekcije rada
Inspekcijske mjere
Prijava radilišta
Evidencije na radilištu
Koordinator zaštite na radu
Koordinacije izvođača radova
Zdravstvene zaštita
Služba medicine rada
Prva pomoć