Tečaj za poslove Specijalista zaštite okoliša

SPECIJALIST ZAŠTITE OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

E – LEARNING

Cijena:

510,00 EUR

mogućnost obročnog plaćanja

Tip edukacije: Tečaj

Kada:

Termin : u najavi

Vrijeme održavanja: 1700  sati (pon-pet)

subota prije podne

Gdje: Zagreb (učionica)

ili

ON-LINE (Teams)

Kontakt: +385 1 347 5657

E-adresa: info@zitel.hr

Po završetku osposobljavanja polaznik dobiva javnu ispravu kojom dokazuje ispunjavanje zakonskih obveza i stječe zvanje “Specijalista zaštite okoliša”.

Uvjerenje o osposobljavanju se upisuje u e-radnu knjižicu.

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova specijalist zaštite okoliša. Upoznati sastavnice okoliša, njihovo onečišćenje i zaštitu, zakonodavstvo zaštite okoliša u RH i EU, te njihovu primjenu, kao i ekonomske instrumente u zaštiti okoliša

U program usavršavanja za poslove specijalista/ice za zaštite okoliša može se upisati osoba koja ima:

  • 18 godina života,
  • minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,
  • minimalno radno iskustvo 6 mjeseci

Preuzmite prijavnicu/upisnicu

Nastava se održava u učionici Škole, ukoliko to epidemiološki uvjeti omogućuju. U protivnom, nastava se održava kao ON LINE nastava (putem Teamsa).

On line nastava se može pratiti preko računala ili pametnog telefona. Obvezne su slušalice ili zvučnici. Kamera je potrebna radi identifikacije polaznika (prva prijava i prilikom ispita).

Teoretska nastava u trajanju od 52 sata se provodi kroz 2 tjedna (ponedjeljak – subota) u poslijepodnevnim satima osim subote kada je predviđena dopodnevna nastava.

Konzultacije se provode u trajanju od 14 sati putem elektroničke pošte, skupnim konzultacijama “on line”, telefonski i individualno u dogovoru s mentorom.

Vježbe i praktična nastava: polaznici koji kod poslodavca rade na poslovima zaštite okoliša, praktična nastava se priznaje na temelju potvrde poslodavca. Rad polaznika na vježbama i praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

Za polaznike koji nemaju praktična iskustva iz ovog područja, organizira se praktična nastava kroz praktikum Škole, izrađuju se seminarski zadaci vezano za poslovanje tvrtke u kojoj rade, posjetom tvrtki koja ima kvalitetno organiziranu zaštitu okoliša.

Nastava se održava u učionici Ustanove ili se prati online, odnosno kombiniranim modelom. Na kombiniranom modelu nastave, dio polaznika pohađa nastavu u učionici EURO EDUKA-e uz poštivanje epidemioloških mjera, a ostatak grupe pohađa nastavu online prijenosom uživo.

Nastava se prebacuje na potpuno online izvođenje ukoliko dođe do ograničenja okupljanja te će polaznici biti pravovremeno obavješteni o novom obliku nastave i dobiti upute kako mu pristupiti. Osim po preporukama nadležnih tijela, postoji mogućnost privremenog organiziranja online nastavu u slučaju da se u grupama programa obrazovanja pojave polaznici sa simptomima COVID-a 19, ili se utvrdi da provođenje učioničke nastave ugrožava zdravlje polaznika, odnosno ukoliko u grupi bude više polaznika koji su u samoizolaciji.

Način izvođenja nastave je reguliran uputama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Nastava se provodi kroz 9 cjelina (modula). Moduli objedinjuju nastavne predmete predviđene propisanim nastavnim programom.

Sva literatura biti će dostupna u elektronskom obliku

NASTAVNI PROGRAM

Normativno uređenje zaštite na radu

Organizacija zaštite na radu kod poslodavca

Pisani dokumenti iz zaštite na radu (pravilnik, upute, evidencije…)

Opasnosti, štetnosti i napori u tehnologiji zanimanja

Osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu

Zaštita okoliša
Kemija okoliša, Zaštita od buke, Organska bojila i zaštita okoliša
Sanitarni problemi okoliša, Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša, Stručni poslovi zaštite okoliša
Mineralne sirovine i okoliš, Procjena utjecaja na okoliš, Ekonomski instrumenti i zaštita okoliša
Monitoring okoliša, Upravljanje okolišem
Klimatske promjene
Menadžment zaštite okoliša
Uključivanjem građana, lokalne vlasti, udruga
Socijalna odgovornost poslodavaca
Pojam,vrste i načini zagađivanja voda, Zaštita vode u prirodi, Izvorišta i vodoopskrba

Mjerenje i interpretacija rezultata kakvoće površinske vode

Emisije / Imisije u okoliš, Upravljanje kvalitetom zraka, Onečišćenje atmosfere izvori onečišćivanja zraka kategorije, Granične vrijednosti, Zagađivači / kakvoća zraka

Praćenje / granične vrijednosti kvaliteta zraka, Mjere sprečavanja onečišćenosti  zraka

Higijena tla, Čišćenje tla, Dinamika / erozija tla, Onečišćenje tla i izvora, Zaštita šuma
Obnovljivi izvori energije
Nove tehnologije i koncepti
Vodeni resursi
Strategije stabilizacije emisija štetnih plinova u energetici
Površinska i podzemna odlagališta otpada, Recikliranje, proizvodnja i obrada otpada
Odlaganje otpada, obrada otpada, Onečišćenje tla radi odlaganja otpada
Sustav gospodarenja otpadom, Katalog otpada, Prijevoz otpada
Kemijski čimbenici okoliša, Fizikalni čimbenici okoliša, Mjerenje i interpretacija rezultata
Odgovornost za štetu u okolišu, Djelatnosti opasne po okoliš, Upravni nadzor
Obveze nadziranih osoba
Inspekcijski postupak, Inspekcijski nadzor, Način obavljanja inspekcijskog nadzora

Ovlasti inspektora, Predmet inspekcijskog nadzora, Inspekcijsko rješenje

Zakoni u zaštiti okoliša, Propisi u zaštiti okoliša
Koncepcija EMS, Ekološki ISO standardi, BS 7750
Uredbe u zaštiti okoliša, Konvencije u zaštiti okoliša
Investiranje u zaštitu okoliša
Informacijski sustav zaštite okoliša
Registar onečišćenja okoliša
Obveze dostavljanja podataka za informacijski sustav