PROCJENA RIZIKA

PROCJENA RIZIKA

ON-LINE EDUKACIJA

29.01.2021 u 17:00 sati

Cijena:

250,00 kn

Na temelju članka 27., 28. i 30. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i članka 3. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.) poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način i to:

  1. prije početka rada,
  2. kod promjena u radnom postupku,
  3. kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene,
  4. kod uvođenja nove tehnologije,
  5. kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada i
  6. kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Osposobljavanja radnika se sastoji od teoretskog osposobljavanja koje se provodi za sve radnike ovisno o poslovima koje će obavljati i praktičnog osposobljavanja na mjestu rada, osim za poslove s malim rizicima za koje je dovoljno provesti teoretsko osposobljavanje.

O provedenom osposobljavanju radnika sastavlja se zapisnik (Obrazac ZOS) kojeg je poslodavac obvezan čuvati.

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radniku koji prethodno nije osposobljen za rad na siguran način.

Teoretski dio nastave provodi se uz korištenje naprednih informatičkih rješenja za izvođenje nastave na daljinu.

Sva edukacijska literatura biti će dostupna u elektronskom obliku.

Na upit