besplatni webinar – KAKO UREDITI MJESTO RADA ZA RAD OD KUĆE – 10.11.2021.

KAKO UREDITI MJESTO RADA ZA RAD OD KUĆE

U okviru temeljnih obveza i prava iz radnog odnosa poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način koji ne ugrožavaju njegovo zdravlje, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko su zdravlje i sigurnost na radu važni za zaštitu zdravlja radnika, funkcioniranje društva i kontinuitet ključnih gospodarskih i društvenih aktivnosti. U tom kontekstu postaje vrlo zahtjevno ispunjavati  obvezu ažuriranja pravila o sigurnosti i zdravlju na radu nakon donesenih i izmijenjenih propisa.

Event: webinar

Termin : 10. studeni 2021.

Vrijeme održavanja: 1200-1330

Mjesto održavanja:

izravan prijenos -TEAMS platforma

Predavači:

  • mr.sig. Bruno Štajner, savjetnik za HSE
  • Marko Štajner, mag.ing.mech., ravnatelj u EURO EDUKA ustanova za obrazovanje odraslih

Organizator webinara:

Teme po područjima izlaganja

Donošenje novog Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada bilo je neophodno radi usklađivanja sa aktualnim Zakonom o zaštiti na radu, budući da je prethodno važeći pravilnik donesen temeljem tada važećeg Zakona o zaštiti na radu.

Novi Pravilnik je, kao posebna novina, na odgovarajući način definirao sigurnosne zahtjeve za izdvojeno mjesto rada te su njime, uvažavajući stručna mišljenja tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kao i mišljenja socijalnih partnera, detaljnije uređene pojedine odredbe uvažavajući praktična rješenja te je provedeno usklađivanje sa propisima iz djelokruga zaštite od požara.

Koje odredbe Pravilnika se trebaju primjenjivati za rad od kuće, tema je ovog izlaganja.

Kako bi se osigurala primjerena razina sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na poslovima kada ih radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, u odnosu na mjesto rada kod poslodavca, poslodavac će na odgovarajući način u suradnji s radnikom i svojim stručnim službama razmotriti mogućnosti ispunjenja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva koji se odnose na navedene poslove. To može uključivati i pregled prostora u kojem će radnik obavljati rad ili druge načine kojima će se potvrditi odgovarajuća primjerenost u odnosu na vrstu poslova koje će se obavljati na izdvojenom mjestu rada. Sigurnosne zahtjeve prostora kod kuće potrebno je razmatrati i ocjenjivati samo u opsegu koji odgovara prirodi poslova koje radnik obavlja za poslodavca.

Tijekom pandemije koronavirusa vrlo je malo vjerojatno da poslodavci mogu provoditi uobičajene procjene rizika po zdravlje i sigurnost u kući zaposlenika.

Međutim, poslodavac bi i dalje trebao provjeriti:

  • smatra li zaposlenik da posao koji se od njega traži radom od kuće može obaviti sigurno
  • zaposlenici imaju odgovarajuću opremu za siguran rad
  • menadžeri održavaju redoviti kontakt sa svojim zaposlenicima, uključujući osiguravanje da se ne osjećaju izolirano

Ako su promjene potrebne, poslodavci su odgovorni za njihovo osiguranje.

Poslodavci su odgovorni za opremu i tehnologiju koju daju zaposlenicima kako bi mogli raditi od kuće.

Poslodavac bi trebao:

  • razgovarati sa zaposlenikom o opremi i tehnologiji
  • dogovori se što je potrebno
  • podržati zaposlenika u postavljanju bilo koje nove opreme ili tehnologije

Prijava na webinar: