EVIZ - vođenje evidencija zaštite na radu i zaštite od požara

cd-cover-evizEvidentiranje događaja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara zakonska je obveza, a provodi se na obrascima, tiskanicama ili evidencijskim kartonima. Evidencije se mogu voditi i na računalu pod uvjetom da takav računalni program sadrži sve propisane elemente. Vođenje evidencija računalnim programima omogućava dobivanje svih izvješća na jednostavan i brz način (godišnje izvješće o ozljedama na radu, praćenje rokova ispitivanja i dr.). Najveća prednost takvog vođenja evidencija jesu statistička izvješća (višegodišnji pregled ozljeda na radu prema svim pokazateljima, statistički pokazatelji za procjenu opasnosti, kritična radna mjesta, opasni strojevi, planiranje troškova i dr.).

U vođenju poslova zaštite na radu i zaštite od požara stručnjak zaštite mora voditi više od 100 raznih evidencija, izvješća, zapisnika, i dr.

Primjena računala u vođenju poslova zaštite – brži, kvalitetniji i ekonomičniji rad stručnjaka zaštite.

Distributer:
ZITEL d.o.o., Zagreb, Peruanska 14

Vlasnik programa:
ZITEL d.o.o.

Stručni autor:
mr.sig. Bruno Štajner

Programer:
Vera i Marko Štajner

Računalni program EVIZ suvremeni je alat koji omogućuje upravljanje zaštitom pomoću propisanih i evidentiranih podataka. U potpunosti je prilagođen vođenju evidencija iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, a u dijelu obrade ozljeda na radu usklađen je s evidencijama koje vodi EU (ESAW).

EVIZ je koncepcijski programiran za rad pod operativnim sustavom Windows, a izrađen je u Visual Basic-u. Za njegov rad ne postoje posebni hardware-ski zahtjevi. Sve maske i izbornici pisani su na hrvatskom jeziku.
Osnova za izradu programa je Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu.
Rad samog programa bazira se na prethodno unesenim podacima. Iako unos podataka izgleda monoton i dosadan posao, unos matičnih podataka koncepcijski se odvija preko jednostavnih maski grupiranih po usko specijaliziranim područjima. Na taj je način zaobiđeno veliko grupiranje podataka na jednom mjestu, a sam unos je dinamičan, jednostavan i zabavan.

MODULICIJENA
1.Evidencije iz zaštite na radu - osnovni modul1.800,00 kn
2.Evidencije zaštite od požara1.200,00 kn
3.Evidencije zaštite okoliša200,00 kn
4.Evidencije zaduženja osobnim zaštitnim sredstvima350,00 kn
5.Evidencija održavanja radne opreme i instalacija500,00 kn
6.Evidencija održavanja instalacija i uređaja iz područja zaštite od požara200,00 kn
7.Ekonomski aspekti zaštite: 300,00 kn
8.Praćenje planiranih i ostvarenih troškova ispitivanja instalacija i uređaja, planiranje i realizacija troškova za osnovna zaštitna sredstva, troškovi ozljeda na radu300,00 kn
9.Europska izvješća s osnova ozljeda na raduu pripremi
10.Tiskanje obrasca:  zapisnika za osposobljavanje radnika za rad na siguran način, ovlaštenika poslodavca, ovlaštenika radnika, voditelja evakuacije300,00 kn
11.Zapisnik o ispitivanju radne opreme (Uvjerenje i zapisnik - opći podaci)u pripremi
12.Zapisnik o ispitivanju instalacija, radnog okoliša i dr.u pripremi

*Cijene su iskazane bez PDV-a

Da li postoji više verzija NKZ-a?

Postoji samo jedna važeća i to NKZ-10 klasifikacija i ta je ugrađena u EVIZ

NKZ-10 je limitiran na 4 broja, a mi ih koristimo 6. Možemo li u prijavi ozljede koristiti svih 6 znamenki?

Predložena klasifikacija s četiri znamenke je usvojena ESAW metodologijom faza III (zadnja faza).
Kroz fazu II. Korištena je klasifikacija s dvije znamenke, dakle još uža.
To što korisnici imaju klasifikaciju sa šest znakova, to je u redu, a dva posljednja znaka su dodatna detaljizacija koju Eurostat za sada ne traži.
U postojeću klasifikaciju korisnici ne mogu dodavati svoje šifre!

Moja verzija programa sadrži stari obrazac prijave ozlijede na radu. Što trebam napraviti?

Korisnici programa koji imaju zaključen ugovor o održavanju trebaju se javiti na e-mail marko@zitel.hr i zatražiti novu verziju programa.

Stari korisnici koji nemaju zaključen ugovor o održavanju trebaju zatražiti ponudu za nadogradnju programa na e-mail marko@zitel.hr. Nakon izvršene uplate dobiti će noviju verziju programa.

Zaboravio sam lozinku. Što da radim?

Kontaktirati programera preko izbornika Usluge – Informatičke usluge i kliknuti na gumb  Tehnička podrška. Prijaviti problem i priložiti bazu (Zastitap.mdb) u ZIP formatu.

Sa svojom lozinkom više ne mogu ući u aplikaciju. Javlja mi se poruka nazovite programera ...

Prilikom instalacije novih programa mijenjaju se parametri računala. Ponekad oni uzrokuju probleme oko prepoznavanja lozinke. Dovoljno je preko TEHNIČKE PODRŠKE sa svojim Korisničkim imenom i Lozinkom prijaviti se i odabrati Lozinka. S dobivenom lozinkom otvorite program EVIZ. Ako nemate svoje Korisničko ime i Lozinku – najprije se registrirajte.

Nakon što se uspješno otvori program s dobivenom Lozinkom, potrebno je zatvoriti program te ga ponovno otvoriti s Vašom starom lozinkom.

Morali smo preinstalirati OS ili morali smo prebaciti aplikaciju na neko drugo računalo ili po prvi puta instaliramo aplikaciju EVIZ. Kada pokrenemo aplikaciju pojavljuje nam se jedinstveni kod i od nas se zahtjeva da unesemo ključ.

Kontaktirati programera preko izbornika TEHNIČKA PODRŠKAVerifikacija. Između ostalih podataka prepišite jedinstveni kod koji ste dobili prilikom pokretanja aplikacije u polje Jedinstveni kod.

Koja je inicijalna lozinka za ulaz u EVIZ?

Inicijalna Lozinka je “1”.

Aplikacija radi OK ali prilikom pokušaja ispisa (u trenutku kada treba prikazati izvještaj ili ono što želim ispisati) javlja se prozor na kojem piše Greška: „neki broj"... ili Error: „neki broj"...

Nedostaje neki od bitnih podataka. Najvjerojatnije se radi o datumu (neupisanom, krivom …). Provjerite podatke u području podataka za koje Vam se javlja greška. U slučaju da ne možete pronaći nedostajući podatak, nazovite nas pa ćemo vidjeti o čemu se radi putem Udaljene podrške ili nas kontaktirajte preko TEHNIČKE PODRŠKE Podrška, prijavite problem i priložite bazu (Zastitap.mdb) u ZIP formatu.

Aplikacija javlja: Run-time error 'neki broj': ...

Verzija aplikacije ne odgovara verziji baze. Odgovor na ovo pitanje se može dati samo informatičaru.

Ako korisnik koristi Windows Vista onda se kompatibilnost mora postaviti na Windows XP SP1 i sve će biti OK.

Kada želim ispisati neki izvještaj tada se pojavi izvještaj ali na njemu nema podataka (najčešće se pojavljuje kod Uputnice za zdravstveni pregled).

Neki od bitnih podataka nedostaje.

Provjerite matične podatke o radniku i rasporedu na radna mjesta toga radnika.

Provjerite da li se Radnik nalazi na istom radnom mjestu za koje je upućen na zdravstveni pregled.

Radno mjesto ili nije odabrano ili je promijenjeno na pogrešan način.

U slučaju da ne možete pronaći nedostajući podatak, nazovite ZITEL pa ćemo vidjeti o čemu se radi putem Udaljene podrške ili nas kontaktirajte preko TEHNIČKA  PODRŠKA – Podrška, prijavite problem i priložite bazu (Zastitap.mdb) u ZIP formatu.

Prilikom pokretanja javlja se: "Po datoteci se ne može pisati!"

Nemate dozvolu za pisanje unutar nekih mapa ili po određenim datotekama.

Potrebno je kontaktirati Vašeg informatičara u svezi toga, koji će sam ili uz našu pomoć riješiti problem.

Nikako ne mogu snimiti uputnicu. Javlja se sljedeće: "Odaberite kakav je zdravstveni pregled"

Potrebno je označiti (zaplaviti ili kliknuti) vrstu zravstvenog pregleda.

Da li na aplikaciji može istovremeno raditi više korisnika?

Da! Maksimalno do 255 ljudi ako se baza nalazi na serveru, a ako se nalazi lokalno onda samo 10.

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?