Besplatno savjetovanje – Propisi, doprinos poboljšanju zdravlja, primjeri dobre prakse * 25.03.2021.

Propisi, doprinos poboljšanju zdravlja, primjeri dobre prakse

Sudionicima webinara, savjetovanje će biti priznato kao stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu te će svi sudionici dobiti potvrdu o usavršavanju sukladno članku 9. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N. 50/2019).

Sadržaj izlaganja:

 1. Osvrt na izmjene propisa iz područja zaštite na radu
 2. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
 3. Zaštita na radu i provedba aktivnosti s obzirom na epidemiju COVID-19
 4. OiRA i procjena rizika od COVID-19
 5. Pravni aspekti zaštite na radu i radni odnosi u vrijeme elementarne nepogode i pandemije

Tip edukacije: Savjetovanje

Termin : 25. ožujak 2021.

Vrijeme održavanja: 1100 sati

Gdje: ON-LINE (Teams)

besplatni webinar

u suradnji sa Udrugom za promicanje zaštite

Panelista:

 • Fran Marović, dipl.ing., Udruga za promicanje zaštite na radu
 • Jere Gašperov, dipl.ing., Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl.ing.kemije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • mr. Bruno Štajner, dipl.ing.sig., ZITEL EURO CONTROL d.o.o.
 • Marko Štajner, mag.ing.mech, ravnatelj EURO EDUKE ustanove za obrazovanje odraslih
 • Krešimir Rožman, mag.iur, Urednik “Radnog Prava”

Pristup webinaru

RBR NAZIV TEME PREDAVAČ SATNICA
Pozdrav i uvodno izlaganje Fran Marović, dipl.ing., Udruga za promicanje zaštite na radu 11:00 11:10
1 Osvrt na izmjene propisa iz područja zaštite na radu Jere Gašperov, dipl.ing., Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 11:10 11:40
2 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl.ing.kemije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo 11:40 12:00
Pauza za kavu 12:00 12:20
3 Zaštita na radu i provedba aktivnosti s obzirom na epidemiju COVID-19 mr. Bruno Štajner, dipl.ing.sig., ZITEL EURO CONTROL d.o.o. 12:20 12:40
4 OiRA i procjena rizika od COVID-19 Marko Štajner, mag.ing.mech, ravnatelj EURO EDUKE ustanove za obrazovanje odraslih 12:40 13:00
5 Pravni aspekti zaštite na radu i radni odnosi u vrijeme elementarne nepogode i pandemije Krešimir Rožman, mag.iur, Urednik “Radnog Prava” 13:00 13:30
OKRUGLI STOL / ODGOVORI NA PITANJA 13:30 14:00

Predavač donosi kratki pregled zakonskog uređenja iz područja zaštite na radu s naglaskom na propise donesene tijekom pandemije 2020. godine te propise donesene u 2021. godini. Koje su dodatne obveze poslodavca temeljem novih i revidiranih propisa, tema je ovog izlaganja.

Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima utvrđuju se obveze poslodavca i minimalni zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika od rizika pri radu s opasnim kemikalijama, uključujući i sprječavanje rizika.

Koji su rizici i obveze poslodavca temeljem navedenog Pravilnika, tema je ovog izlaganja.

Prilikom organizacije rada i provedbe aktivnosti (u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu) u vrijeme epidemije bolesti COVID-19, u cilju sprječavanja nastanka infekcije virusom koji uzrokuje bolest COVID-19, potrebno je primjenjivati određene mjere prevencije i zaštite. Rad od kuće, naizmjenični rad, rad na izdvojenom mjestu rada, neke su od mogućnosti. Neovisno o mjestu rada, poslodavac ima obvezu kontrole uvjeta rada, a radnik je dužan raditi u skladu s uputama poslodavca.

Više o mjerama i obvezama poslodavca, te ostvarenje prava radnika iz područja sigurnosti i zaštiti zdravlja, tema je ovog izlaganja.

OiRA-u (Internetska interaktivna procjena rizika) je razvila Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), a riječ je o besplatnoj internetskoj aplikaciji jednostavnoj za upotrebu, koja može pomoći malim i mikroorganizacijama u postupnoj provedbi procjene rizika – od identifikacije i evaluacije rizika radnog mjesta, preko donošenja odluka o preventivnim radnjama i provedbi tih radnji, do praćenja i izvješćivanja.

Iako svrha procjene rizika obuhvaća sprečavanje rizika povezanih s radom i to bi uvijek trebao biti cilj, navedeno neće uvijek biti moguće u praksi. U slučajevima kada uklanjanje rizika nije moguće, potrebno je smanjiti rizike i kontrolirati preostale rizike.

Kroz izlaganje, prikazati će se kako na jednostavan i praktičan način izraditi procjenu rizika za covid, pomoću alata OiRA.

Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima, u ovoj situaciji na isti način kao i redovitim uvjetima.

Pod ovom temom raspravljati će se o obvezama poslodavca i radnika:

Koje su obveze radnika u odnosu na izvršavanje ugovorenih poslova?
Koje su obveze poslodavca pri organizaciji rada u slučaju izvanrednog stanja?
Obveze radnika i poslodavca u slučaju rješenja ili drugog odgovarajućeg akta kojim se određuje samoizolaciji?
Koje su mogućnosti poslodavca u slučaju izmijenjenih okolnosti uslijed epidemije bolesti?
Može li poslodavac odrediti rad od kuće, a radniku je kuća oštećena uslijed potresa?
Da li je poslodavac dužan u slučaju rada od kuće radniku osigurati uvjete za rad?
Kako poslodavac vodi evidenciju o radnom vremenu radnika u slučaju privremenog prekida obavljanja poslova, odnosno rada radnika?
Ima li radnik pravo na dodatak na plaću za otežane uvjete rada u uvjetima povećane izloženosti zarazi i potresu?