Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Osposobljavanje povjerenika radnika

za zaštitu na radu

ON-LINE EDUKACIJA

Upisi u tijeku

Cijena:

300,00 kn

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je izabran da zastupa interese radnika na području zaštite na radu.

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu članku 71. st.1. povjerenik radnika za zaštitu na radu obvezan je štititi interese radnika na području zaštite na radu te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu.

Povjerenik radnika mora biti osposobljen i mora se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika.

Poslodavac je obvezan povjereniku osigurati uvjete za rad te ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti u skladu s pravilima zaštite na radu te postupanja po pravilima struke i danim ovlaštenjima poslodavca.

Teoretski dio nastave provodi se uz korištenje naprednih informatičkih rješenja za izvođenje nastave na daljinu.

Sva edukacijska literatura biti će dostupna u elektronskom obliku.

Na upit