Održano – Osposobljavanje koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19

Osposobljavanje koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19

Sadržaj izlaganja:

  1. Korona virus i mjere prevencije
  2. Izolacija, karantena i kriteriji za testiranje na SARS-CoV-2
  3. Obveze i odgovornosti poslodavca u provedbi mjera za zaštitu od bolesti COVID-19
  4. Zaduženja i odgovornosti koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19
  5. Uloga koordinatora u provedbi mjera za zaštitu od bolesti COVID-19
  6. Akcijski plan i praćenje mjera za zaštitu od bolesti COVID-19

Tip edukacije: Osposobljavanje

Kada:

Termin : 27. siječnja 2021.

Vrijeme održavanja: 1000-1400 sati

Gdje: ON-LINE (Teams)

Kontakt: +385 95 1963 323 Marko

E-adresa: info@zitel.hr

Cijena:

890,00 kn

posebna pogodnost za članove Udruge za promicanje zaštite

Moderator:

  • mr. Bruno Štajner, dipl.ing.sig.

Udruga za promicanje zaštite

Panelista:

  • dr.med. Tamara Radošević, spec.med. rada i sporta

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

  • Kristina Štimac, struč.spec.ing.sec.

ZITEL d.o.o. poslovi zaštite na radu i zaštite od požara

  • Marko Štajner, mag.ing.mech.

EURO EDUKA ustanova za obrazovanje odraslih

Svojom Odlukom Vlada je obvezala tijela državne uprave da poduzmu posebne mjere u sprječavanju širenja epidemije bolesti COVID-19. U tom pogledu imaju obvezu imenovati Koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19.

Slijedeći opća načela prevencije utvrđena Zakonom o zaštiti na radu, poslodavci su dužni pridržavati se i ovih posebnih mjera.

Kako bi se postigao visok stupanj sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, potrebna je posebna angažiranost stručnjaka zaštite na radu, odnosno imenovati osobu koja će preuzeti funkciju Koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19. Koordinator je dužan svakodnevno provjeravati pridržavaju li se radnici propisanih mjera te provoditi unutarnje nadzore.

U sklopu ove teme razmatrati će se sljedeće:

Definicija bolesti COVID-19, Činjenice o koronavirusu, Kako razlikovati zarazu koronavirusom od prehlade i gripe?, COVID-19 – o rizicima prijenosa, testiranju i zaštiti, Bolesti i zdravstvena stanja koja mogu povećati rizik za teže oblike bolesti COVID-19, Smjernice za liječenje oboljelih od COVID-19, Kako prepoznati simptome i što učiniti ako ih uočite?

U sklopu ove teme, razmatrati će se slijedeće:

Postupak s bliskim kontaktima oboljelog od bolesti COVID-19

Prioritetne skupine za testiranje

Kriteriji za završetak izolacije oboljelih od bolesti COVID-19

Ova tema obuhvaća niz uputa koje je poslodavac u obvezi provoditi u ovisnosti o djelatnosti

Obveza poslodavca za imenovanje koordinatora za bolest COVID-19

Kada i na koji način prijaviti profesionalnu bolest od zaraze corona virusom

Evidencija oboljelih i suradnja sa nadležnim institucijama

… i druge teme i odgovornosti koordinatora

Uloga koordinatora na odgovarajući način slična je obvezama stručnjaka zaštite na radu, odnosno obilazak mjesta rada te vođenje zapisnika ili ažuriranje kontrolnih listi, vezano na provedbu mjera zaštite od zaraze. Poduzimanje i drugih mjera u skladu s dobivenim ovlaštenjima i naputcima s izlaganja.

Procjena rizika od bolesti COVID-19 temelj je za provedbu inženjerskih, tehničkih, kadrovskih i drugih mjera zaštite.

Kako provesti procjenu te što ona obuhvaća, tema je ovog dijela izlaganja.

Na osnovu procjene rizika izrađuje se Akcijski plan, plan postupanja i dr. Koji su dijelovi akcijskog plana, što on obuhvaća, te uloga koordinatora u provedbi plana, dio je izlaganja pod ovom temom.