Besplatno savjetovanje – Propisi, doprinos poboljšanju zdravlja, primjeri dobre prakse * 16.09.2021.

 Propisi, doprinos poboljšanju zdravlja, primjeri dobre prakse

Teme izlaganja:

 1. Osvrt na izmjene propisa iz područja zaštite na radu
 2. Osvrt na izmjene propisa iz područja gospodarenje otpadom
 3. Pravna pitanja u vezi cijepljenja i radni odnosi – mogućnosti poslodavca i obveze radnika

PREUZIMI PREZENTACIJE

Tip edukacije: Savjetovanje

Termin : 16. rujna 2021.

Vrijeme održavanja: 1100-1230 sati

Gdje: ON-LINE (Teams)

Moderator:

Marko Štajner, mag.ing.mech, ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih „EURO EDUKA“

Panelista:

 • mr.sig. Bruno Štajner, savjetnik u ZITEL EURO CONTROL d.o.o.
 • Kristina Štimac, struč.spec.ing.sig., direktor u ZITEL EURO CONTROL d.o.o.
 • Krešimir Rožman, mag.iur, urednik “Radnog Prava”

Sadržaj izlaganja

 1. Novi propisi koji se primjenjuju od 2021.
 2. Obveza usklađenja procjene rizika temeljeno na izmjenama i dopunama propisa
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
 • Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu
 • Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme
 • Zakon o gospodarenju otpadom
 • Obveze malih i srednjih poduzeća u postupanju s otpadom
 • Osvrt na prekršajne odredbe Zakona
 • Mora li radnik odnosno kandidat za posao obavijestiti poslodavca o cijepljenju – ne cijepljenju?
 • Smije li poslodavac o cijepljenju pitati kandidata za posao ili radnika?
 • Može li poslodavac cijepljenje navesti kao uvjet za posao u natječaju odnosno to odrediti pravilnikom?
 • Može li se cijepljenje dodatno vrednovati (bodovati) kao jedan od elemenata pri izboru kandidata kod zapošljavanju ili odrediti kao prednost pri zapošljavanju?
 • Može li poslodavac o cijepljenju/ne cijepljenju voditi evidenciju?
 • Može li poslodavac propisati novčanu nagradu za radnike koji se cijepe?