Savjetovanje – Prava, dužnosti i odgovornosti poslodavca u provedbi mjera zaštite od COVID-19 * 17.03.2021.

Prava, dužnosti i odgovornosti poslodavca u provedbi mjera zaštite od COVID-19

Sadržaj izlaganja:

 1. ZAKONSKI OKVIRI I MJERE NA SPRJEČAVANJU ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19
 2. ZDRAVSTVENA PREVENCIJA OD BOLESTI COVID-19 I CIJEPLJENJE
 3. PRAVNA PITANJA O OBVEZAMA I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA U PROVEDBI MJERA ZA ZAŠTITU OD BOLESTI COVID-19
 4. PRAVNA PITANJA U VEZI CIJEPLJENJA I RADNI ODNOSI – MOGUĆNOSTI POSLODAVCA I OBVEZE RADNIKA
 5. PROVEDBA MJERA U SPREČAVANJU ŠIRENJA BOLESTI NA MJESTU RADA

Tip edukacije: Savjetovanje

Termin : 17. ožujak 2021.

Vrijeme održavanja: 1100-1400 sati

Gdje: ON-LINE (Teams)

Cijena:

590,00 kn

Poseban popust za pretplatnike “Radnog prava” i
članove Udruge za promicanje zaštite

490,00 kn

Panelista:

 • mr. Bruno Štajner, dipl.ing.sig., savjetnik za HSE
 • prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med.,
  predsjednik Društva epidemiologa Hrvatske, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije
 • Krešimir Rožman, mag.iur., urednik časopisa Radno Pravo
 • Kristina Štimac, struč.spec.ing.sec., direktor u ZITEL EURO CONTROL d.o.o.

Ovo savjetovanje organizirano je pod sloganom „Zdrava radna mjesta zaustavljaju pandemiju“, ukazujući na potrebu preventivnog i ispravnog upravljanja sigurnošću na radnom mjestu.

Kako upravljati sigurnošću na radnom mjestu u ovim okolnostima? Kako planirati, stvarati i provoditi strategiju zaštite na radu pod nepoznatim i nepredvidivim okolnostima COVID-19 okruženja, tema je ovog savjetovanja.

 1. ODLUKA O PODUZIMANJU MJERA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 I OSIGURANJE UVJETA ZA REDOVITO OBAVLJANJE POSLOVA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE
 2. Zakon o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/2015, 118/2018, 31/2020 )
 3. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br.. ’73/97)
 4. Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj  65/16)
 5. Zakon o liječništvu (“Narodne novine”, broj 121/03., 117/08.)
 6. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20)
 7. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14, ispravak 118/14, izmjene i dopune 94/18, 96/18)
 8. Pravilnik o zaštiti radnika od bioloških rizika (»Narodne novine«, br. 129/20) 
 9. Pravilnik o izradi procjene rizika objavljen u (»Narodne novine«, br. 112/14. i 129/19.)

U sklopu ove teme razmatrati će se sljedeće:

 • Što je COVID-19?
 • Što se događa s ljudima koji dobiju COVID-19
 • Cijepljenje protiv bolesti COVID-19
  Može li cjepivo protiv COVID-19 uzrokovati samu bolest protiv koje se cijepim?
  Zašto cjepivo, a ne lijek?
 • Dugoročni učinci COVID-19
 • Kada napraviti test za COVID-19?
 • Utjecaj epidemije COVID-19 na korištenja primarne zdravstvene zaštite
 • Razlika između izolacije i karantene
 • Što treba učiniti ako ste bili izložen nekome tko ima COVID-19?
 • Koliko vremena treba da se razviju simptomi?
 • Što učiniti ako radnik ima simptome COVID-19?
 • Što poslodavac treba učiniti ako radnik na mjestu rada ima simptome COVID-19?
 • Uloga koordinatora za zaštitu od COVID-19 u prevenciji širenja bolesti
 • Prava, obveze i odgovornosti poslodavca u provedbi mjera za zaštitu od COVID-19
 • Izostanak s posla zbog samoizoloacije i/ili izolacije
 • Pitanje mogućnosti i obveza rada u samoizolaciji
 • Zaštita podataka radnika koji su oboljeli
 • Pitanje prava poslodavca za prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju radnika, putovanju, povratku iz inozemstva i dr.
 • Prava i obveze radnika/poslodavca u slučaju zdravstvenih kontraindikacija u pogledu nošenja zaštitnih maski i dr.
 • Mora li radnik odnosno kandidat za posao obavijestiti poslodavca o cijepljenju – necijepljenju?
 • Smije li poslodavac o cijepljenju pitati kandidata za posao ili radnika?
 • Može li poslodavac cijepljenje navesti kao uvjet za posao u natječaju odnosno to odrediti pravilnikom?
 • Može li se cijepljenje dodatno vrednovati (bodovati) kao jedan od elemenata pri izboru kandidata kod zapošljavanju ili odrediti kao prednost pri zapošljavanju?
 • Može li poslodavac o cijepljenju/necijepljenju voditi evidenciju?
 • Može li poslodavac propisati novčanu nagradu za radnike koji se cijepe?

Tema izlaganja:

 • uklanjanje rizika
 • administrativne mjere, organizacija rada
 • organizacijske mjere
 • tehničke mjere
 • osobna zaštitna oprema