Edukacija – pripremni seminar za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu

 Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) poslodavci s 49 i manje zaposlenih poslove zaštite na radu mogu voditi sami ili preko svog ovlaštenika ako ispunjavaju uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja ili mogu zaposliti stručnjaka, odnosno vođenje poslova zaštite na radu povjeriti vanjskim ovlaštenim tvrtkama. U slučaju da zapošljavaju 50 i više radnika poslodavci moraju zaposliti određen broj stručnjaka zaštite na radu, ovisno o d

jelatnosti koju obavljaju i broju ljudi koje zapošljavaju. Stručnjaci zaštite na radu dijele se na stručnjake I. stupnja i stručnjake II. stupnja, ovisno o tome polože li opći ili opći i posebni dio stručnog ispita.

EDUKACIJA

Termin: na upit

Trajanje: Opći dio(1 dan), Posebni dio(1 dan)

 

Cijena: na upit

Predavači:

 • Kristina Štimac, struč. spec. sec.
 • Marko Štajner, mag.ing.mech –
 • Bruno Štajner, mag.sig.

 

Sadržaj:

 1. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, broj 105/20)
 2. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (Narodne novine, broj 48/18)
 3. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (Narodne novine, broj 46/08)
 4. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (Narodne novine, broj 155/08)
 5. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine, broj 91/15, 102/15 i 61/16)
 6. Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (Narodne novine, broj 73/21)
 7. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (Narodne novine, broj 18/17)
 8. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine, broj 16/16 i 120/22)
 9. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine, broj 16/16 i 120/22)
 10. Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (Narodne novine, broj 40/07)
 11. Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (Narodne novine, broj 40/07)
 12. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (Narodne novine, broj 88/12)
 13. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Narodne novine, broj 39/06 i 106/07 i 71/14)
 14. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (Narodne novine, broj 5/21)
 15. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (Narodne novine, broj 91/18 i 1/21)
 16. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (“Narodne novine”, broj 40/07 )
 17. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, broj 5/84)

Predavači:

 • Kristina Štimac, struč. spec. sec.
 • Marko Štajner, mag.ing.mech
 • Bruno Štajner, mag.sig.

 

Cijena:

 • opći dio – na upit
 • posebni dio – na upit

 

Pogodnosti:

 • digitalna literatura
 • mogućnost uživo i ON-LINE

 

Program:

 

 

 

Kontakt: