Obavljanje poslova zaštite od požara

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara pružamo usluge :

  • obavljanja poslova zaštite od požara i
  • unapređenje stanja zaštite od požara za tvrtke razvrstane u III. i IV. kategoriju ugroženosti od požara.

Nakon što se odlučite za suradnju s našom tvrtkom imenovat ćemo stručnjaka, koji će biti zadužen za Vašu tvrtku. Kontinuirano praćenja zaštite od požara u Vašoj tvrtki, od strane našeg stručnjaka, pridonijet će povećanju sigurnosti te djelovati u smjeru smanjenja ozljeda na radu i materijalnih troškova.