Medicina rada

Periodični pregledi radnika u sklopu specifične zdravstvene zaštite u uvjetima aktualne epidemiološke situacije

 

Nositelj aktivnosti:

                -Poslodavac, stručnjak zaštite na radu

 

Predmet:

  • Preventivni periodični pregledi
  • Ispitivanja radne opreme i radnog okoliša

Temeljem obveze poslodavca koje se odnose na obavljanje preventivnih periodičnih pregleda u sklopu specifične zdravstvene zaštite radnika u propisanim rokovima, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), u okvirima svoje nadležnosti, donio je odluku kako će predmetne izvanredne okolnosti smatrati opravdanim razlogom za obavljanje zdravstvenih pregleda radnika izvan propisanih rokova na teret sredstava HZZO-a te će se od dana 16. ožujka 2020. godine pregledi i nakon proteka roka moći obaviti na teret sredstava HZZO-a do prestanka navedenih okolnosti.

HZZO je donio novu odluku kojom obavještava sve korisnike specifične zdravstvene zaštite da prethodna odluka prestaje važiti s danom 31. srpanj 2020.

Poslodavci koji zbog corona krize nisu radnike uputili na zdravstvene preglede, do naznačenog datuma preglede mogu obaviti na teret sredstava HZZO-a. Osim toga poslodavci imaju obvezu zabraniti rad radnicima kojima je istekao rok za provjeru zdravstvene sposobnosti.

Sektor za nadzor zaštite na radu

U skladu s Uputom Ministarstva zdravstva, inspektori rada Državnog inspektorata će uvjerenja medicine rada koja su bila važeća na dan 16. ožujka 2020. smatrati važećim i dalje, sve dok traje epidemija. Ta odluka prestaje s datumom 31.07.2020.

Do naznačenog roka poslodavci imaju obvezu provesti sva ispitivanja koja su u skladu s propisima imali obvezu obaviti.