Edukacija – tečaj zaštite okoliša

 Tečaj zaštite okoliša

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova zaštite okoliša.

EDUKACIJA

Termin: na upit

Trajanje: –

Cijena: na upit

Predavači:

  • Kristina Štimac, struč. spec. sec.
  • Marko Štajner, mag.ing.mech –
  • Bruno Štajner, mag.sig.

 

Sadržaj:

Kontakt: