AKTUALNI PROPISI IZ SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA I NJIHOVA PRIMJENA – 17.01.2021.

AKTUALNI PROPISI IZ SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA I NJIHOVA PRIMJENA

Područje izlaganja

1.     Zakona o izmjenama i dopunama pučanstva od zaraznih bolesti – prekršaji odgovornih osoba

2.     Praksa Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH u vezi cijepljenja i nekih pitanja diskriminacije u radnim odnosima

3.     Organizacija radnog vremena i rad od kuće

4.     Promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita

5.   Osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu na primjeru Republike Slovenije, model koji je potreban RH

Što Vam omogućujemo:

 • Sudjelovanje putem TEAMS platforme

Organizatori:

Event: webinar

Termin : 17. siječnja 2022.

Vrijeme održavanja: 1000-1400

Mjesto održavanja:

izravan prijenos -TEAMS platforma

Panelisti:

Krešimir Rožman, mag.iur.– urednik časopisa Radno Pravo
mr.sc. Helena Majić , savjetnica na Ustavnom sudu RH
mr.sig. Vitomir Begović, konzultant
mr.sig. Bruno Štajner – savjetnik
Marko Štajner, mag.ing.mech. – tehnička podrška

Webinar je besplatan za članove registriranih udruga zaštite na radu i korisnike usluga poduzeća ZITEL EURO CONTROL

Ne zaboravite se pravovremeno prijaviti!

Sudjelovanje putem Teams platforme

Kotizacija: 490,00   HRK + PDV

Za povlaštene osobe webinar je besplatan.

Webinar se neće naplatiti članovima registriranih udruga zaštite na radu.

Za ugovorene korisnike aplikacije EVIZ i korisnike usluga tvrke ZITEL EURO CONTROL  d.o.o. webinar je besplatan.

Sudjelovanje putem Teams platforme

 • Udobnost vlastitog prostora ili iz vlastitog ureda
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna video produkcija

Ostale pogodnosti

 • Prezentacija predavača
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi
 • Potvrdu o stalnom stručnom usavršavanju iz zaštite na radu

Moderator: Krešimir Rožman, mag.iur

Panelisti:

 • Krešimir Rožman, mag.iur.– urednik časopisa Radno Pravo
 • mr.sc. Helena Majić , savjetnica na Ustavnom sudu RH
 • mr.sig. Vitomir Begović, konzultant
 • mr.sig. Bruno Štajner – savjetnik za ZNR
 • Marko Štajner, mag.ing.mech. – tehnička podrška

COVID-19 i mjere opreza:

 • Zaštitne maske za sve sudionike
 • Prozračna dvorana i prilagođen raspored sjedenja
 • Dezinfekcijska sredstva

Epidemiološke mjere

Pregled sadržaja po temama

Proglašena epidemija bolesti COVID-19 dovela je do višestrukih izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21; dalje: Zakon).

Trenutačna situacija je pokazala koliko je važno u procesima donošenja, odnosno izmjena zakona sagledati sve aspekte mogućeg učinka pojedinih odredbi te osmisliti kvalitetne i učinkovite zakonske norme koje će osigurati funkcioniranje sustava i u najzahtjevnijim vremenima koja, vezano uz sada već dvogodišnju epidemiju bolesti COVID-19, upravo proživljavamo.

Dosadašnjim izmjenama i dopunama u Zakon uvedena je sigurnosna mjera obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore te se uvodi odredba koja omogućava kažnjavanje za prekršaj odgovorne osobe koja ne osigura provedbu ove posebne sigurnosne mjere, a istovremeno se za potrebe njezine provedbe, ali i drugih mjera, definiraju javnopravna tijela zadužena za provođenje mjera iz ovog Zakona.

Kada i pod kojim uvjetima odgovorna osoba može biti sankcionirana, te koje mjere moraju biti provedene kako bi se izbjeglo sankcioniranje, tema je ovog izlaganja.

Pandemija COVID-19, osim što je snažno utjecala na javno zdravstvo diljem svijeta, utjecala je i na ljudska prava u cjelini. Djelotvorna zaštita ljudskih prava zahtijevala je i postavljanje posebnog pravnog okvira. Iako države kao mogućnost predviđaju proglašenje izvanrednog stanja u slučaju okolnosti kao što je pandemija COVID-19, brojne su države pristupile funkcionalnijim instrumentima i oslonile se na tijela izvršne vlasti kao regulatore ljudskih prava u pandemijskim uvjetima.

Odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koje ovlašćuju ministra zdravstva i Stožer civilne zaštite da donose odluke i mjere kojima se neminovno ograničavaju temeljna ljudska prava, opravdane su sa stajališta hitnosti te efikasnog djelovanja protiv prirodnih nepogoda, u ovom slučaju epidemije koronavirusa. Međutim, time se koncentracija vlasti svodi samo na izvršnu vlast što je suprotno vladavini prava, načelu tripartitne vlasti i poštivanju prava čovjeka kao najviših vrijednosti koje Ustav štiti.  Ustav RH u članku 17.10 sadrži odredbe o potencijalnim izvanrednim stanjima kao što su ratovi i prirodne nepogode za vrijeme kojih se pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu ograničiti.

Nakon početka epidemije koronavirusa Ustavni je sud zaprimio više prijedloga za ocjenu ustavnosti zakona kojima su Stožeru civilne zaštite dane ovlasti ograničenja temeljnih prava, kao i za ocjenu zakonitosti i ustavnosti pojedinih odluka Stožera. O navedenim pitanjima Ustavni sud je verificirao sve mjere osim mjere Stožera koja se odnosila na zabranu rada trgovina nedjeljom.

U sklopu mjera fizičkog distanciranja koje su uvedene u većini država članica EU zbog sprečavanja širenja pandemije COVID-19, radnike se potiče ili obvezuje da rade od kuće ako im to dopušta priroda njihova posla. 

Prilikom rada od kuće ne smije se zaboraviti na potrebu vođenja evidencije o radnom vremenu (propisano Zakonom o radu i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima), s time da se može radnika koji radi od kuće zadužiti za redovno vođenje i dostavljanje evidencije, ali je uvijek poslodavac odgovoran da je evidencija pravilno i točno vođena, jer u suprotnom može prekršajno odgovarati.

Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita objavljen je u Narodnim novinama br. 142/21., stupio je na snagu 31. prosinca 2021. godine, osim odredbi članka 11. stavka. 1., članka 21., članka 23. stavka 4., članka 25. stavka 1., članka 34., članka 35. stavka 3., članka 36. stavka 1. do 4., članka 37. i članka 38. stavka 2. i 3. Pravilnika, koje stupaju na snagu 1. svibnja 2023. godine.
Pravilnikom se propisuje sljedeće:
1. osposobljavanje radnika za rad na siguran način
2. osposobljavanje i usavršavanje poslodavca odnosno njegovog ovlaštenika te osposobljavanje i usavršavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
3. način, uvjeti i program polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu, oblici stalnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, vođenje evidencije izdanih uvjerenja

Propisima Republike Slovenije je uređeno trajno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu. Posebno je istaknuo kako je poslodavac obvezan stručnjaku zaštite na radu omogućiti trajno stručno usavršavanje, odnosno nadogradnju znanja te ukoliko ne ispuni tu obvezu može ga se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 2.000 – 40.000 €. Tijekom usavršavanja stručnjaci zaštite na radu moraju prikupiti 100 kreditnih bodova u razdoblju od 7 godina ili u protivnom gube radnu dozvolu za obavljanje tih poslova.  Programe trajnog stručnog usavršavanja odobrava ministar nadležan za rad i objavljuju se svake godine do kraja studenog za sljedeću godinu. Izvođači programa izdaju potvrde o sudjelovanju svakom sudioniku te se ta potvrda vrednuje sukladno sustavu vrednovanju, a predavačima koji su aktivni sudionici programa dodjeljuje se broj bodova uvećan za 50 posto.