Održani webinar – Smjernice za uređenje mjesta rada

SMJERNICE ZA UREĐENJE MJESTA RADA

Sadržaj izlaganja:

1. Smjernice za primjenu novog Pravilnika zaštite na radu za mjesta rada

2. Minimalno tehnički uvjeti za uređenje mjesta rada

3. Smjernice za uređenje mjesta rada u okolnostima COVID-19

Preuzmite prezentacije

Pogledajte snimku WEBINARA

WEBINAR

15.10.2020.

12.00 – 13.00 sati

SMJERNICE ZA UREĐENJE MJESTA RADA

Moderator: Bruno Štajner

Predavači:

  • Marko Štajner, ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih
  • Kristina Štimac, stručnjak zaštite na radu

 

U Narodnim novinama, br. 105/20 od 25.9.2020. objavljen je Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada koji stupa na snagu 3.10.2020. Pravilnikom se propisuju minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za mjesta rada, a istim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva Vijeća 89/654/EEZ o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za mjesto rada.

Ovim pravilnikom definirani su uvjeti za električne instalacije, vodovod i kanalizaciju, dimenzije radnih prostora, podove, zidove, stropove i krovove, puteve i izlaze u nuždi, prometne puteve, zaštitu od požara, vrata, ograde, prozore, svjetlarnike, stepeništa, zaštitne ograde i rukohvate, vertikalne prilaze, mostove, radne platforme, rampe i pješačke staze, mjesta rada na otvorenom, zagrijavanje, temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka, provjetravanje, osvijetljenost, pomoćne prostorije, garderobe, kupaonice, umivaonice, nužnike, prostorije za odmor, prostorije za uzimanje hrane, prostorije za pružanje prve pomoći, prostorije za pušenje i prostorije za povremeno zagrijavanje.

Za početak obavljanja gospodarskih djelatnosti i naknadne promjene u prostoru, poslodavac treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima.

Na webinaru ćete dobiti informacije o tome koje minimalno tehničke uvjete moraju zadovoljavati mjesta rada u ovisnosti o djelatnosti i važećim propisima. Informacije sadrže i protokol za ishođenje MTU, institucije koje izdaju dozvole za rad i dr. korisne informacije.

Svakodnevno se susrećemo s novim smjernicama za uređenje mjesta rada koje objavljuje Stožer civilne zaštite. Kako se snaći u mnoštvu objavljenih smjernica, te koje se odnose baš na vas, čuti ćete na samom webinaru.