Održani webinar – Obveze i odgovornosti poslodavca

OBVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA

Sadržaj izlaganja:

1. Zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu

2. Pisana pravila ZNR

3. Organizacija obavljanja poslova ZNR i unutarnji nadzor

Preuzmite prezentacije

Zbirni pregled obaveza poslodavca

Pogledajte snimku WEBINARA

ODRŽAN WEBINAR

01.10.2020.

12.00 – 13.00 sati

OBVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA

Moderator: Bruno Štajner

Predavači:

 • Bruno Štajner, stručnjak zaštite na radu
 • Marko Štajner, ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih
 • Kristina Štimac, stručnjak zaštite na radu

 

Propisi kojima je regulirano područje zaštite na radu možemo podijeliti na:

 • Europsko zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu
  (direktive, smjernice, standardi)
 • Hrvatsko zakonodavstvo
  Prava i obveze poslodavaca, zaposlenika i stručnjaka koji se bave zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu navedena su u domaćem zakonodavstvu
  Kroz izlaganje će se dobiti uvid u propise kojima je regulirano područje zaštite na radu

Pravila zaštite na radu su određeni načini i mjere zaštite kojima se otklanjaju ili umanjuju rizici po zdravlje radnika i njihove štetne posljedice. Pisanim pravilima utvrđuju se načini ponašanja odgovornih osoba poslodavca i radnika u pogledu provedbe mjera koje proizlaze iz procjene rizika.

Organizacija obavljanja poslova ZNR proizlazi iz djelatnosti, broja zaposlenih i stanja zaštite na radu utvrđeno primjenom propisa i procjenom rizika. Stanje zaštite na radu (provedba mjera ZNR) provjerava se unutarnjim nadzorom koji provode stručnjaci ZNR. Po obavljenom nadzoru sastavlja se izvještaj koji se dostavlja mjerodavnim osobama.