Rad od kuće – Webinar

RAD OD KUĆE

Sadržaj izlaganja:

1. Klasifikacija opasnosti, štetnosti i napora na radu od kuće

2. Rad od kuće, zdravlje i sigurnost

3. Rad od kuće u kontekstu Zakona o radu

BESPLATAN WEBINAR

Online Webinar

10.09.2020.

12.00 – 13.00 sati

RAD OD KUĆE

Moderator: Bruno Štajner

Predavači:

  • Marko Štajner, mag.ing.mech – ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih
  • Kristina Štimac, stručnjak zaštite na radu
  • Krešimir Rožman, urednik RADNOG PRAVA

Prijava na Webinar: