Održani webinar – Osposobljavanje u području sigurnosti i zdravlja na radu

OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Sadržaj izlaganja:

1. Opće osposobljavanje iz ZNR

2. Posebna osposobljavanje iz ZNR

3. Specifična osposobljavanje iz ZNR

4. Stručno osposobljavanje

BESPLATNI WEBINAR

29.10.2020.

12.00 – 13.00 sati

Moderator:

  • Bruno Štajner, mr.sig.

Predavač:

  • Marko Štajner, mag.ing.mech.

ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih

 

Opći program je zajednički za sve radnike, a provodi se prije početka rada, kod promjena u radnom postupku, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije, kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno novo mjesto rada te kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu. Jedinstven je i obvezan za sve radnike koji se osposobljavaju i obuhvaća osnove zaštite na radu.

Posebni program određuje pojedinačna i specifična znanja pojedinih poslova odnosno mjesta rada. Posebni programi izrađuju se za ovlaštenike i povjerenike radnika za zaštitu na radu prema posebno propisanim zahtjevima Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14.).

Specifičan program odnosi se na određene grupe radnika ovisno o vrstama opasnosti, štetnosti i napora s kojima se ti radnici susreću na svom mjestu rada. Ovaj programa obuhvaća ciljeve i zadatke, pregled tema, razradu gradiva i ostale pojedinosti, a predstavljaju sastavni dio Programa.

Radi sprečavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika, određene poslove mogu obavljati osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju još i posebne uvjete u pogledu stručnih sposobnosti.

Stručna sposobnost odnosi se na rukovanje radnom opremom ili osposobljenost u određenom zanimanju koje radnik obavlja.