Vatrogasna oprema

Vatrogasna oprema se dijeli na:

Zaštitnu opremu:

U osobnu zaštitnu opremu ubrajamo:

 • zaštitnu odjeću i obuću

Zaštitna odjeća i obuća vatrogasca izrađuje se od materijala otpornog na atmosferske utjecaje, kiseline, lužine, toplinu i mehanička oštećenja, a pogodna je za nošenje u uvjetima koji se stvaraju pri požaru ljeti i zimi. U zaštitnu odjeću i obuću ubrajamo: zaštitnu jaknu i hlače ili kombinezon, zaštitne rukavice i kožne čizme s ojačanim đonom i čeličnom kapicom. Zaštitna oprema koja se koristi u Hrvatskoj mora imati normu EN 469.

 • vatrogasnu kacigu
 • penjački opasač s priborom
 • zaštitnu masku.

U skupnu zaštitnu opremu ubrajamo:

 • penjačko i radno uže
 • odijela za zaštitu od topline
 • odijela za zaštitu od agresivnih tvari (kemikalija)
 • odijela za RKB-zaštitu (za zaštitu od kontaminacije)
 • aparate za zaštitu dišnih organa
 • dozimetre i detektore te pribor za dekontaminaciju
 • eksplozimetar
 • svjetiljku u sigurnosnoj izvedbi
 • drugu opremu.

Opremu za gašenje

 • Vatrogasne cijevi namijenjene su za dopremanje sredstva za gašenje ( npr. vode, mješavine vode i pjenila, pjenila, praha i dr.) do požara.
 • Mlaznice su vatrogasne armature koje služe za formiranje i usmjeravanje mlaza vode prema požaru ili nekom drugom objektu.

Uz kvalitetno obrazovanje i obuku, jedan od najvažnijih segmenata zaštite na radu je kvalitetna vatrogasna oprema.

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?