Najava seminara: AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Radno PRAVO i ZITEL u suradnji

Seminar:

 AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Zagreb, 27. studeni 2019. s početkom u 10 i 30, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100 

Preuzmi prijavu

 1. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRADI PROCJENE RIZIKA
 • Izmjenama Pravilnika daje se mogućnost da se za procjenu koristiti interaktivni internetski alati (OiRA – Online interactive Risk Assessment) koji se odnose na procjenjivanje rizika u određenim zvanjima ili djelatnostima
 • Biti će prikazan konkretan način korištenja putem stranica Europske agencije za zaštitu na radu
 1. NAPADI OSOBA (STRANAKA, KORISNIKA I DRUGIH) – KAO KRITERIJ ZA PROCJENU RIZIKA I OZLJEDE NA RADU
 • Napadi osoba često se zanemaruju kao mogući rizik kod zaštite na radu
 • Prikazat će se mogućnost procjenjivanja takvog rizika i način prevencije
 1. POSTUPANJE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU NA RADU – PRIKAZ NAJVAŽNIJIH I NAJČEŠĆIH PREKRŠAJA
 • Prikazat će se način postupanja inspektora zaštite na radu kod ozljeda na radu te najčešći prekršaji s ciljem da se uputi poslodavce na rješavanje propusta kako bi se izbjegao prekršajni postupak
 1. OZLJEDA NA RADU – PREVENCIJA, POSTUPANJE I RJEŠAVANJE
 • Značaj procjene rizika u prevenciji ozljeda na radu, sudionici u postupku priznavanja ozljede na radu, prekršajna ili krivična odgovornost poslodavca zbog ozljede na radu, hodogram postupanja kod ozljede na radu
 1. OZLJEDA NA PUTU NA POSAO I S POSLA –OSTVARENJE PRAVA S OSNOVA OZLJEDE, NAJNOVIJA POSTUPANJA HZZO-a TE PRESUDE UPRAVNOG SUDA
 • Ostvarenje prava s osnova ozljede na radu na putu na posao i s posla je pravo iz zdravstvenog i mirovinsko osiguranja
 • Prikazat će se problemi kod (ne)priznavanje ozljede od strane HZZO-a
 1. ODGOVORNOST POSLODAVCA I SUDSKA PRAKSA O OZLJEDAMA NA RADU
 • Prikazat će se odgovornost poslodavca za ozljedu na radu odnosno pod kojim uvjetima se poslodavac uopće može osloboditi odgovornosti za ozljedu na radu
 • Prikazat će se sudska praksa o ozljedama na radu

Predavači:

KREŠIMIR KAĆUNKO, Državni inspektorat, Inspekcija zaštite na radu

BRUNO ŠTAJNER, Zitel zaštita, ovlaštena osoba za zaštitu na radu

SABINA DUGONJIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik časopisa „Radno pravo“

MARKO ŠTAJNER, ravnatelj Ustanove za obrazovanje odraslih

Kotizacija: 890 kuna + PDV, za korisnike EVIZ programa 790 + PDV, druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno

Prijava:

Putem weba: www.zitel.hr

e-mail: prijave@zitel.hr

tel: 01/347 5658