Najava Webinara: KAKO POSLOVATI U UVJETIMA ZARAZE I POTRESA OBVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA

 ORGANIZATORI:        RADNO PRAVO                              ZITEL d.o.o.                           EURO EDUKA ustanova za obrazovanje odraslih

                                                                                  

 

KAKO POSLOVATI U UVJETIMA ZARAZE I POTRESA

OBVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA

(propisi, evidencije, doprinos poboljšanju zdravlja, primjeri dobre )

Četvrtak, 23. travnja 2020. s početkom u 12 sati

Predavači:

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur.

– mr. sig. BRUNO ŠTAJNER, dipl. ing.

MARKO ŠTAJNER, mag.ing.mech 

 

Svaki sudionik webinara dobiva POTVRDU u skladu s člankom 9. st. 3. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

1. ORGANIZACIJA RADA I EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU

  • mogućnosti organizacije rada
  • samostalnost u određivanju radnog vremena
  • nejednaki raspored radnog vremena / preraspodjela
  • tzv. “čekanje”
  • način evidentiranja radnog vremena u raznim situacijama (evidencije radnog vremena rada od kuće, evidencije kliznog radnog vremena, evidencija bolesnih radnika, itd.)
  • ostalo

 

2. ZAŠTITA NA RADU

1.      ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I CORONA BOLEST

o    Prijava bolesti COVID-19

o    Prava radnika oboljelih od COVID-19

2.      NOVE OBVEZE IZ ZAŠTITE NA RADU

o    Informatički sustav zaštite na radu (IS ZNR)

§  Prijava u IS poslodavca koji sami provode zaštitu na radu

§  Prijava u IS poslodavca koji imaju ugovorene poslove ZNR

3.    OBVEZE POSLODAVCA U PROVEDBI MJERA
ZAŠTITE NA RADU VEZANO UZ COVID – 19

o    Odgovornost poslodavca u prilagodbi mjesta rada uz prevenciju zaraze

o    Ispitivanje radne opreme i radnog okoliša u uvjetima zaraze

o    Zdravstveni pregled radnika u uvjetima zabrane okupljanja

o    Kako provesti osposobljavanje radnika za siguran rad

o    Promjena mjesta rada zbog potresa, mora li se raditi dopuna procjene rizika

o    Mogućnost poslodavca za samoprocjenjive rizika

o    Stručna osposobljavanja i usavršavanja u uvjetima krize

3. ODGOVORI NA PITANJA

 

KOTIZACIJA:

290,00 kn + PDV  za pretplatnike časopisa Radno pravo

390,00 kn + PDV za ne pretplatnike časopisa

Broj polaznika je ograničen, a popunjavati će se prema redoslijedu prijava

Sve se odvija uživo uz mogućnost postavljanja pitanja i sudjelovanja u programu

 

ZA SUDJELOVANJE JE POTREBNO UČINITI SLJEDEĆE:

1.    Pošaljite nam prijavu za seminar – video konferenciju na e-mail:
radno-pravo@radno-pravo.hr

2.    ili na https://www.radno-pravo.hr/seminari.cfm?seminar_id=50

NAKON PRIJAVE TREBATE PREUZETI PROGRAM KOJI OMOGUĆAVA SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI

U slučaju problema ili upita, ne ustručavajte se obratiti našem informatičkom timu na mob.: Marko, 095 1963 323 i Zdeslav, 099 351-2244 koji će Vam pomoći oko cijelog postupka u bilo kojem trenutku.

 

 

 

 

PRIJAVA

1.     Putem e-maila: radno-pravo@radno-pravo.hr (uz navođenje sljedećih podataka: naziv tvrtke/ustanove, adresa, OIB, ime osobe koja će sudjelovati na seminaru, kontakt broj telefona)

2.     Putem weba: www.radno-pravo.hr

3.     On-line: SEMINAR