KONFERENCIJA ZAŠTITE NA RADU – 25.11.2021.

SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU U SVIJETU RADA KOJI SE MIJENJA

Izvor: REPRESENTATIONS – Item (europa.eu)

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko su zdravlje i sigurnost na radu važni za zaštitu zdravlja radnika, funkcioniranje društva i kontinuitet ključnih gospodarskih i društvenih aktivnosti. U tom kontekstu postaje vrlo zahtjevno ispunjavati  obvezu ažuriranja pravila o sigurnosti i zdravlju na radu nakon donesenih i izmijenjenih propisa.

Što Vam omogućujemo:

 • Sudjelovanje uživo
 • Sudjelovanje putem TEAMS platforme

Organizator konferencije:

Konzultant: mr.sig. Vitomir Begović

Event: konferencija

Termin : 25. studeni 2021.

Vrijeme održavanja: 1000-1500

Mjesto održavanja:

HOTEL DIPLOMAT , Horvatova 35b, Zagreb

izravan prijenos -TEAMS platforma

Stručni pokrovitelji konferencije

 • Ministarstvo rada,  mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • Državni inspektorat RH
 • Hrvatski zavod za medicinu rada
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Osim stručnih izlaganja, na Konferenciji će se, kroz panel rasprave, razmotriti stanje regulative, operative, normi i dostupnih tehnologija.

Ne zaboravite se pravovremeno prijaviti!

Broj slobodnih mjesta u dvorani 60

S obzirom na epidemiološku situaciju, broj mjesta je ograničen.

Putem TEAMS platforme bez ograničenja

Za sudionike konferencije

 • Ugodan ambijent
 • Razmjena iskustava s kolegama
 • Izravna interakcija s predavačem
 • Osvježenje pod odmorom
 • Besplatno parkiranje
 • Hotelski smještaj po povoljnim uvjetima

(kontakt gđa. Željka Rudić – 099 4648 429)

Sudjelovanje putem Teams platforme

 • Udobnost vlastitog prostora ili iz vlastitog ureda
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna video produkcija

Ostale pogodnosti

 • Prezentacija predavača
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi
 • Potvrdu o stalnom stručnom usavršavanju iz zaštite na radu

Moderator: mr.sig. Bruno Štajner

Panelisti:

 • Jere Gašperov, dipl.ing.str. – Sektor ZNR, Ministarstvo rada,  mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • Stjepan Jaić, mag.ing.el. – viši inspektor – specijalist,  Državni inspektorat RH
 • dr. sc. Vinka Longin Peš, dipl.iur., rukovoditeljica Odjela za projekte/ Služba za poslovnu integraciju i sigurnost – HZZO
 • dr. med. Tamara Radošević, spec. medicine rada i sporta – Hrvatski zavod za medicinu rada
 • mr.sig. Vitomir Begović, konzultant
 • Alan Vajda, mag.iur. – konzultant
 • Marko Štajner, mag.ing.mech. – ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih EURO EDUKA
 • Kristina Štimac, struč.spec.ing.sig. – direktor ovlaštenog društva –   ZITEL EURO CONTROL d.o.o.

Sudjelovanje putem Teams platforme

590,00   HRK + PDV (737,50 HRK)

Ugovoreni korisnici aplikacije EVIZ

790,00 HRK + PDV (987,50 HRK)

Kotizacija za ranu prijavu do 31.10.2021.

899,00 kn + PDV (1.123,75 HRK)

Za ostale sudionike

990,00 HRK + PDV (1.237,50 HRK)

Otkaz sudjelovanja

U slučaju Vaše spriječenosti moguće je ustupiti svoju prijavu drugim osobama.

Sudjelovanje je moguće otkazati putem e-maila ili telefonom +385 1 347 5658.

9:30 – 10:00 PRIJAVA SUDIONIKA
10:00-10:10 Pozdrav domaćina i moderatora konferencije
10:10-10:40 Jere Gašperov, dipl.ing.str. Analiza učinka usklađivanja zakonodavstva RH s propisima EU na području zaštite na radu.
10:45-11:15 dr. med. Tamara Radošević, spec. medicine rada i sporta Promicanje zdravlja na radu
11:15-11:45 dr. sc. Vinka Longin Peš, dipl.iur. Regresiranje troškova ozljeda na radu
PAUZA I OSVJEŽENJE
12:15-12:45 Stjepan Jaić, mag.ing.el. Inspekcijski nadzor provedbe propisa o zaštiti na radu i posljedice ne provođenja mjera
12:45-13:15 mr.sig. Vitomir Begović Strategija utjecaja povjerenika zaštite na radu na zdravlje na radu
13:15-13:30 Marko Štajner, mag.ing.mech Primjena Pravilnika zaštite na radu za mjesta rada s posebnim osvrtom na mjere zaštite od požara
13:30-13:45 Kristina Štimac, struč.spec.ing.sig Strategija zaštite okoliša i gospodarenje otpadom
PAUZA I OKREPA
14:30-15:00 OKRUGLI STOL / RASPRAVA

COVID-19 i mjere opreza:

 • Zaštitne maske za sve sudionike
 • Prozračna dvorana i prilagođen raspored sjedenja
 • Dezinfekcijska sredstva

Epidemiološke mjere

Teme po područjima izlaganja

U proteklih godinu dana doneseno je i / ili izmijenjeno niz propisa i direktiva iz područja zaštite na radu.

Dio izmjena uvjetovan je širenjem zaraze korona virusom.

Koje su obveze poslodavca u primjeni izmijenjenih propisa, usklađenje procjene rizika temeljem novih propisa, neke su od tema na konferenciji.

Inspektori rada u području zaštite na radu nadziru primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području zaštite na radu. Uz obveze propisane poslodavcima u odnosu prema radnicima, inspektori nadziru i propisane obveze u odnosu prema osobama koje nisu u radnom odnosu s poslodavcem, odnosno volonterima, osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad, učenicima i studentima na praktičnoj obuci.

Najviše kazni na mjestu počinjenja prekršaja izrečeno je jer poslodavac nije:

 • procijenio rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, ili procjena rizika nije bila dostupna radniku na mjestu rada,
 • odmah po nastanku smrtne ozljede i ozljede nastale u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad, obavijestio tijelo nadležno za inspekcijski nadzor,
 • osigurao da pristup mjestima rada na kojim se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada imaju samo radnici koji su dobili pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu,
 • provodio zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao nacionalni osiguravatelj provodi postupak i utvrđuje prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, no isto tako Zavod ima i obvezu provoditi i određene ”nepopularne mjere”, a koje su između ostalog i regresiranje troškova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti koje su nastale kao posljedica nepoštivanja propisa s područja zaštite na radu. Tijekom izlaganja biti će pojašnjeno  što je regres i regresno pravo, pravni okvir za pokretanje regresa, prikazujući korake cjelovitog procesa regresiranje troškova ozljede na radu od poslodavca.

Trenutačna situacija u Hrvatskoj vezano uz bolest COVID-19 i preventivne mjere koje se poduzimaju kako bi se spriječilo njezino širenje na radnom mjestu.

Imenovanje Koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19.

Novi propisi iz područja zaštite zdravlja radnika na radu.

Sudjelovanje specijaliste medicine rada u procjeni rizika na radnom mjestu.

Donošenje novog pravilnika za radna mjesta s posebnim uvjetima rada. 

U skladu s člankom 71. st.1. Zakona o zaštiti na radu povjerenik radnika za zaštitu na radu obvezan je štititi interese radnika na području zaštite na radu te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu.

Izbor povjerenika vrši se sukladno propisima iz radnog odnosa.

Poslodavac ima obvezu izvješćivanja povjerenika o stanju zaštite, te ga je obvezan uključiti u sve segmente koji se odnose na sigurnost i zaštitu zdravlja radnika na radu. Ukoliko povjerenik nije izabran, poslodavac ima obvezu savjetovati se s radnicima o načinu provedbe mjera.

Koji je značaj povjerenika u ZNR i pomoć ne samo radnicima već i poslodavcu, neke su od tema ovog izlaganja.

Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN, 105/20) propisuju se minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za mjesta rada, kojih se moraju pridržavati poslodavci i radnici. Pravilnik dijelom uređuje i materiju zaštite na radu za vrijeme rada od kuće.

U Pravilnik su uključene i odredbe Zakona o gradnji i Zakona o zaštiti od požara.

U izlaganju će se ukazati na nove obveze poslodavca koje proizlaze iz Pravilnika s posebnim osvrtom na građevine namijenjene za rad i ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i protupožarnu zaštitu.

 • Novi Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) donosi niz promjena u području gospodarenja otpadom i neke nove obveze. Neke obveze se ukidaju, a za neke obveze su predložene određene izmjene.
 • Gospodarenje otpadom na održiv način, osim što je okolišno prihvatljivo, donosi i velike uštede za one gospodarske subjekte koji će na vrijeme prepoznati  značaj smanjenja nastanka otpada u svojim proizvodnim procesima
 • Obveze malih i srednjih poduzeća u postupanju s otpadom i osvrtom na prekršajne odredbe Zakona, tema je ovog izlaganja