Prekršajni postupak i upravne mjere sa stanovišta inspekcije ZNR

Krešimir Kaćunko, dipl.ing.stroj.: Prekršajni postupak i upravne mjere sa stanovišta inspekcije ZNR

Sažetak:

U izlaganju će biti iznesene inspekcijske mjere koje su inspektori rada u svojim nadzorima ovlašteni poduzimati. Dati će se prikaz upravnih mjera iz čl. 91. i čl. 92. Zakona o zaštiti na radu, način poduzimanja tih mjera,  potkrijepljeno primjerima iz prakse.

Kroz praktične  primjere prekršajnog kažnjavanja prema Zakonu o zaštiti na radu, analizirati će se određene  odredbe Zakona o zaštiti na radu.

Dati će se prikaz po kojima su inspektori u protekloj godini najviše prekršajno kažnjavali uz navođenje činjenica koje poslodavci ne bi trebali činiti.

Biti će navedeni konkretni propusti poslodavaca zbog kojih su inspektori rada izricali novčane kazne.