SPECIJALISTA ZAŠTITE OD POŽARA – 03.10.2022

SPECIJALISTA ZAŠTITE OD POŽARA

Osposobljavanje za samostalno obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite od požara.  Savladajte sva potrebna znanja za obavljanje poslova zaštite od požara te regulirajte zakonsku obvezu!

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te drugi prostori razvrstavaju se u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u neku od kategorija ugroženosti od požara dužni su imenovati osobu koja će biti zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Organizator:

Event: usavršavanje

Termin : 03. – 08. listopada 2022.

Vrijeme održavanja: 1630-2030

Mjesto održavanja: Zagreb (učionica)

ili

izravan prijenos –TEAMS platforma

Predavači:

 • mr.sig. Bruno Štajner
 • Marko Štajner, mag.ing.mech.
 • Kristina Štimac, struč.spec.ing.sec.
 • David Miklec, struč.spec.ing.sec.
 • Ivana Štajner Gogić, dipl. ing. ZOP

Ne zaboravite se pravovremeno prijaviti!

 

Posebna pogodnost za polaznike:

PRIPREMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

Zbirka ispitnih pitanja

Odgovori na pitanja –  kroz izlaganja

Priručnik za pripremu stručnog ispita


Sudjelovanje putem Teams platforme

Kotizacija: 1.9900,00   HRK + PDV

Sudjelovanje putem Teams platforme

 • Udobnost vlastitog prostora ili iz vlastitog ureda
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna video produkcija

Zbirka ispitnih pitanja

Odgovore na pitanja –  kroz izlaganja

Priručnik za pripremu stručnog ispita

Ostale pogodnosti

 • Prezentacija predavača
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi

Marko Štajner, mag.ing.mech.

 • stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara
 • stručni ispit za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sustava zaštite od požara – za djelatnika elektrotehničke struke
 • stručni ispit za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sustava zaštite od požara – za djelatnika strojarske struke

Kristina Štimac, struč.spec.ing.sec.

 • stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara

Ivana Štajner Gogić, dipl. ing.  zaštite od požara

 • stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara
 • stručni ispit za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sustava zaštite od požara – za djelatnika kemijske struke
 • stručni ispit za voditelja tima na procjeni ugroženosti od požara

David Miklec, struč.spec.ing.sec.

 • stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara
 • stručni ispit za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sustava zaštite od požara – za djelatnika tehničke struke

mr.sig. Bruno Štajner

 • stručni ispit za rukovodioca profesionalnih vatrogasnih jedinica i za radnike odgovorne za obavljanje poslova zaštite od požara

03.10.2022.

Predavač:

Kristina Štimac, struč. spec.ing.sec.

Normativno uređenje zaštite od požara

04.10.2022.

Predavač:

Marko Štajner, mag.ing.mech.

Požarno-preventivne mjere

Sustavi za dojavu i gašenje požara – I. dio 

05.10.2022.

Predavač:

Ivana Štajner Gogić, dipl. ing. ZOP

Teorija procesa gorenja i gašenja

06.10.2022.

Predavač:

Marko Štajner, mag.ing.mech.

Sustavi za dojavu i gašenje požara – II. dio

07.10.2022

Predavač:

mr.sig. Bruno Štajner

Kaznenopravne i prekršajne sankcije

08.10.2022

Provjera znanja

COVID-19 i mjere opreza:

Epidemiološke mjere

Teme

– propisi koji uređuju područje zaštite od požara i zapaljive tekućine i plinove – općenito,

– osnovni pojmovi i definicije u sustavu zaštite od požara,

– bitni zahtjev zaštite od požara na građevinu,

– kategorije ugroženosti od požara i obveze po kategorizaciji,

– prava, obveze i odgovornosti u zaštiti od požara,

– upoznavanje i osposobljavanje za zaštitu od požara,

– preventivno postupanje, obavješćivanje i gašenje početnih požara,

– zaštita od požara u uporabi građevina i prostora,

– evidencije u zaštiti od požara,

– ovlasti inspektora zaštite od požara,

– planiranje i unapređenje zaštite od požara,

– mjere sprječavanja nastajanja i širenja požara i/ili tehnološke eksplozije u građevinama i otvorenog prostora – općenito,

– mjere dojave i gašenja požara u građevinama i otvorenog prostora – općenito,

– mjere zaštite od požara u slučaju privremenog povećanog požarnog rizika (zavarivanje, pretakanje zapaljivih tekućina i plinova i sl.),

– opasnosti od požara i/ili tehnološke eksplozije u pojedinim granama djelatnosti,

– neposredni uzroci požara,

– vođenje evidencija u zaštiti od požara,

– upoznavanje s opasnostima i mjerama zaštite od požara,

– uzbunjivanje u slučaju požara,

– evakuacija u slučaju požara,

– održavanje električnih, plinskih i drugih instalacija i instalacija za dojavu i gašenje požara,

– održavanje opreme i sredstava za gašenje požara,

– uvjeti osoba ovlaštenih za ispitivanje uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za dojavu i gašenje požara,

– uvjeti i proces gorenja, oksidacija, vrste oksidacije,

– gorenje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

– vrsta tvari i njihovo gorenje bez prisutnosti kisika,

– plamište zapaljivih tekućina,

– temperatura paljenja,

– produkti gorenja zapaljivih i opasnih tvari,

– izvori topline za izazivanje i nastajanje gorenja i požara,

– kontrolirana gorenja,

– razvoj i širenje požara, čimbenici,

– općenito o sredstvima za gašenje požara i podjela sredstava na klase prema namjeni.

– stabilni sustav za dojavu požara,

– stabilni sustav za gašenje požara,

– ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara,

– vrste javljača požara,

– vrste automatskih javljača požara,

– centrale za dojavu požara i vrste alarma,

– održavanje sustava za dojavu i gašenje požara,

– periodička ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara,

– pravne osobe za održavanje i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara,

– vrste aparata za gašenje požara,

– održavanje i ispitivanje aparata za gašenje požara,

– hidrantska mreža za gašenje požara, unutarnja i vanjska.

– prekršaji iz Zakona o zaštiti od požara,

– prekršaji iz općih akata,

– kazne za fizičke osobe, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama,

– novčana kazna i zaštitna mjera,

– kazne zbog nepostupanja po propisanim i naređenim mjerama zaštite od požara,

– prekršajna i kaznena djela zbog prikrivanja i neprijavljivanja požara i počinitelja požara,

– kaznena djela protiv uništavanja i prikrivanja tragova kaznenog djela požara.