16.09.2019 – Osposobljavanje za Rad na visini

Sadržaj ovog Seminara predstavlja UVOD U RAD NA VISINI kojemu je cilj da Sudionicima u pripremi i obavljanju radova na visini na jednom mjestu pruži cjelovitu informaciju o mogućnostima povećanja sigurnosti, utemeljeno na primjerima dobre prakse provedbe tih poslova te na primjeni zakonskih odredaba, normi i pravila struke.

Za daljnja unaprjeđenja razrađujemo specijalističke Seminare koji su usmjereni na radne procese prema interesu Polaznika koje ćemo zajedno razvijati i izvoditi. U Uvodnom Seminaru pažnja je usmjerena na obaveze i odgovornost proizvođača osobne zaštitne opreme (OZO) i sredstava rada za rad na visini kao i poslodavca pri osiguranju opreme za rad na visini, od stavljanja iste na tržište, izbora te korištenje opreme, regulirane su pravnom regulativom.

Sva oprema za rad na visini mora zadovoljiti specifične uvjete i mora biti izrađena u skladu s zahtjevima međunarodnim  ISO normama. Ovo zahtjevno područje regulirano je s: • Directive 2001/45/EC (Work at a height) – Non-binding guide to good practice for implementing, /Direktiva o radu na visini (2001/45/EC) • Zakon o zaštiti na radu  NN71/14, 118/14, 154/14 • Pravilnik o izradi procjene rizika (N.N., br. 112/14.)

• Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN 39/06

• Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme NN 89/10

• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 5/84

• Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu NN 110/09

• Direktiva 89/656 Korisnička direktiva

• Direktiva 89/686 Proizvodna direktiva

CILJEVI SEMINARA

1. Povećati znanja svih Sudionika u pripremi i izvođenju radova na visini, 2. Procijeniti rizike nastanka ozljeda na radu pri izvođenju radova na visini modeliranjem odnosa „Proces rada – Sredstvo rada – Čovjek – Osobna zaštitna oprema“ 3. Predstaviti primjere dobre prakse izvođenja radova na visini 4. Upoznati Sudionike s normama za proizvodnju i upotrebu osobne zaštitne opreme, 5. Potaknuti Sudionike na suradnju u poslovima unaprjeđenja zaštite na radu u izvođenju radova na visini

PROGRAM SEMINARA

• Zakonske osnove • Norme za osobnu zaštitnu opremu • Statistički pokazatelji analize ozljeda uzrokovanih padom s visine, u dubinu ili na istoj razini • Procjena rizika za rad na visini • Izbor i nabava opreme za rad na visini • Osposobljavanje korisnika opreme za rad na visini • Ispitivanje OZS za rad na visini • Postupak za povrat korištene opreme s radilišta • Popis normi za OZO za rad na visini

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svim sudionicima u sustavu upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu: • Projektantima osobne zaštitne opreme • Proizvođačima, distributerima- trgovcima • Ovlaštenim organizacijama za ispitivanja OZO i OZS, • Nadzornim inženjerima • Koordinatorima za zaštitu na radu I. i II. • Konstruktorima i montažerima skela • Poslodavcima i ovlaštenicima poslodavca, • Stručnjacima za zaštitu na radu, • Ovlaštenim organizacijama za poslove zaštite na radu, • Povjerenicima radnika za zaštitu na radu, • Sindikatima, • Inspektorima rada za zaštitu na radu, • kao i širokoj stručnoj i znanstvenoj javnosti, • osiguravajućim društvima, • predstavnicima HZZO-a.