Osposobljavanje poslodavca/ovlaštenika/povjerenika za poslove zaštite na radu

Osposobljavanje za poslove zaštite na radu

poslodavca/ovlaštenika/povjerenika

ON-LINE EDUKACIJA

Upisi u tijeku

Cijena:

300,00 kn

Ovlaštenik je radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu. Ovlaštenje se daje u pisanom obliku u vidu Odluke poslodavca ili aneksom ugovora o radu.

Organizaciju provedbe zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika Poslodavac utvrđuje pravilnikom o zaštiti na radu ili drugim aktom.

Poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika.

Poslodavac je obvezan ovlašteniku osigurati uvjete za rad te ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti u skladu s pravilima zaštite na radu te postupanja po pravilima struke i danim ovlaštenjima poslodavca.

Osposobljavanje ovlaštenika se provodi prema Programu osposobljavanja definiranim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu (N.N., br. 112/14.). Ovlaštenik je obvezan svakih pet godina obnavljati osposobljavanje.

Trajanje osposobljavanja prema programu iz Pravilnika iznosi 7 školskih sati.

Osposobljavanje se provodi teoretski i o njemu se vodi zapisnik (Obrazac ZOOP).

Teoretski dio nastave provodi se uz korištenje naprednih informatičkih rješenja za izvođenje nastave na daljinu.

Sva edukacijska literatura biti će dostupna u elektronskom obliku.

Na upit