Osposobljavanje za voditelja evakuacije i spašavanja

Osposobljavanje za voditelja

evakuacije i spašavanja

ON-LINE EDUKACIJA

Upisi u tijeku

Cijena:

200,00 kn

Osposobljavanje za provođenje evakuacije i spašavanja obavljamo na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.), te drugih provedbenih propisa iz područja zaštite od požara i civilne zaštite.

Na temelju članka 55. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan:

  • poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika,
  • izraditi plan evakuacije i spašavanja,
  • odrediti radnike koji će provoditi mjere te
  • osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.

Poslodavac je obvezan utvrditi broj radnika, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu.

Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanjili.

Osposobljavanje radnika obuhvaća upoznavanje radnika s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja. Svaka osposobljena osoba dobiva potvrdu o osposobljenosti.

Teoretski dio nastave provodi se uz korištenje naprednih informatičkih rješenja za izvođenje nastave na daljinu.

Sva edukacijska literatura biti će dostupna u elektronskom obliku.

Na upit