BESPLATNI Webinar – OiRA Procjena rizika za nCoV-19

Kako izraditi procjenu rizika za nCoV-19

Sadržaj izlaganja:

1. Online metoda izrade procjene rizika za nCoV-19 (prezentacija OiRA)
(Online interactive Risk Assessment)

2. Primjeri iz prakse: Dopuna procjene rizika za COVID-19

3. Sadržaj akcijskog plana za COVID-19

BESPLATAN WEBINAR

Online Webinar

24.06.2020.

12.00 – 13.00 sati

OiRA  nCoV-19

Moderator: Bruno Štajner

Predavači:

  • Kristina Štimac, stručnjak zaštite na radu
  • Marko Štajner, mag.ing.mech – ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih
  • Damir Đurđević, direktor ovlaštenog poduzeća ZaštiaInspekt