Hitni postupci evakuacije i spašavanja tijekom potresa i pandemije

Hitni postupci evakuacije i spašavanja tijekom potresa i pandemije

 

Teme izlaganja:

  1. Planovi za hitne slučajeve i koronavirus
  2. Zdravstvena zaštita i hitni postupci tijekom katastrofa u ozračju COVID-19
  3. Priprema za postupke evakuacije tijekom pandemije COVID-19
  4.  Radni odnosi i prava radnika, elementarne nepogode i pandemija COVID-19

Tip edukacije: Savjetovanje

Termin : 04. ožujka 2021.

Vrijeme održavanja: 1100-1400 sati

Gdje: ON-LINE (Teams)

Cijena:

590,00 kn

Panelista:

 • mr. Bruno Štajner, dipl.ing.sig., savjetnik za HSE
 • dr.med. Tamara Radošević, spec.med. rada i sporta, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Marko Štajner, mag.ing.mech., ravnatelj u EURO EDUKA ustanova za obrazovanje odraslih
 • Krešimir Rožman, mag.iur., urednik časopisa “Radno Pravo”

Svaki sudionik savjetovanja dobiva potvrdu o osposobljenosti za voditelja evakuacije i spašavanja u skladu sa Zakonom.

Savjetovanje – webinar će biti priznat kao stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu te će svi sudionici dobiti potvrdu o usavršavanju sukladno članku 9. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N. 50/2019).

Smanjenje rizika od katastrofa je stvar izbora. Sada je vrijeme da se pripremite.

Procijenite rizik od katastrofe na svojim radnim mjestima. Uskladite svoje evakuacijske planove s novonastalom situacijom. Obnovite edukaciju voditelja zaštite i spašavanja. Pripremite se za nastavak poslovanja u ovim kriznim vremenima.

Sadržaj izlaganja:

Katastrofe se mogu pojaviti u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu iz bilo kojeg razloga, upravo zbog toga aktivnosti i mjere koje poduzimamo kako bi smanjili rizik od katastrofa također su raznolike.

Prirodne prijetnje često prerastaju u katastrofe. Posljedice katastrofa ovi­se o utjecaju prijetnji na ljude, zajednicu i okoliš. Razina posljedica, ipak ovisi o našim izborima i pripremama za izvanredne okolnosti.

Hrvatska ima brojne opasne rasjede, ali nisu svi aktivni. Iako su vrlo jaki ili intenzivni potresi rijetki, manje snažni potresi također mogu biti opasni. Ključ preživljavanja potresa i smanjenja rizika od ozljeda leži u planiranju, pripremi i uvježbavanju onoga što će poslodavci i radnici poduzeti ako se to dogodi, te pripremi mjesta za evakuaciju u ovim izvanrednim okolnostima.

Tema ovog izlaganja odnosi se na zakonske obveze i pripremu poslodavca za izvanrednu situaciju, u okolnostima zaraze i drugih elementarnih nepogoda.

Područja razmatranja:

ŽIVOTINJE I INSEKTI

Informacije o opasnostima povezanim sa životinjama i insektima nakon katastrofe, uključujući divlje životinje i pse lutalice, komarce, glodavce i još mnogo toga.

SIGURNOST HRANE I VODE

Zaštitite svoje zdravlje bacanjem hrane koja možda nije sigurna i upotrebom sigurne vode za piće, kuhanje i osobnu higijenu.

UGLJIČNI MONOKSID

Saznajte kako izbjeći trovanje CO kada koristite alternativne izvore goriva ili električne energije za grijanje ili kuhanje tijekom nestanka struje.

BOLEST I PREVENCIJA OZLJEDE

Spriječiti razvoj bolest nakon katastrofe

Hitna sanacija rana nakon prirodne katastrofe

Zaštita od COVID-19 u ozračju elementarnih nepogoda

STRES I MENTALNO ZDRAVLJE U OKOLNOSTI POTRERSA I COVID-19

Resursi koji promiču mentalno zdravlje i otpornost, uključujući savjete za suočavanje sa stresom traumatičnog događaja.

Prolazimo kroz izazovno vrijeme dok se krećemo kroz utjecaje pandemije koronavirusne bolesti (COVID-19). COVID-19 će vjerojatno biti s nama dugo vremena, i zato se moramo malo drugačije pripremiti za druge katastrofe koje bi mogle utjecati na naše zajednice. Teško je razmišljati o tome, ali druge katastrofe, vremenskih nepogoda, poplava i šumskih požara, još uvijek mogu nastupiti.
Znanje o opasnosti koje mogu utjecati na sigurnost radnika i edukacija o tome što učiniti prije, tijekom i nakon elementarne nepogode, pomoći će vam da budete sigurni i ojačati vašu sposobnost prilagodbe, tako da se možete brzo oporaviti i prilagoditi novonastaloj situaciji. Postoje radnje na koje se možete pripremiti, a pritom se zaštititi od COVID-19 tijekom katastrofe.
Neke od tema iz ovog područja:

 1. S kojim bi se katastrofama mogli suočiti?
 2. Kako zadovoljiti osnovne potrebe u katastrofi tijekom pandemije?
 3. Kako izraditi plan zaštite i spašavanja i uskladiti s tijekom pandemije?

Ostati na radnom mjestu ili krenuti? Neke katastrofe zahtijevaju da ostanete na mjestu da biste bili sigurni. Druge katastrofe zahtijevaju odlazak negdje drugdje da biste bili sigurni. Ako trebate otići negdje drugdje, razmislite o sljedećim pitanjima:

 • Kamo ću? 
 • Kako ću doći tamo?
 • Gdje ću odsjesti?
 • Kako se mogu zaštititi od COVID-19?
 • Što ću ponijeti sa sobom?

Ključno je da poslodavci ažuriraju svoje planove i postupke za hitne slučajeve kako bi se pripremili na katastrofu usred potresa i COVID-19.

Konvencionalni pristupi upravljanju hitnim situacijama i reagiranju na katastrofe poput masovnih okupljanja u skloništima ili vanjskom mjestu za okupljanje, brza evakuacija s ugroženog područja, operativne koordinacije i mobilizacije interventnih jedinica i službe za spašavanje nije moguće provesti bez dobre prethodne pripreme.

Tema ovog izlaganja odnosi se na ključne sadržaje planova evakuacije i spašavanja, pripremu poslodavca za evakuaciju, provedbu vježbi evakuacije, osposobljavanju voditelja i drugih operativnih radnika u provedbi evakuacije.

Kada govorimo o reguliranju radnih odnosa u slučaju epidemije i potresa, u odnosu na izvršenje ugovornih odnosa treba primjenjivati sve zakone i propise kao i u redovitim uvjetima. Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima, u ovoj situaciji na isti način kao i redovitim uvjetima. 

Pod ovom temom raspravljati će se o obvezama poslodavca i radnika:

 • Koje su obveze radnika u odnosu na izvršavanje ugovorenih poslova? 
 • Koje su obveze poslodavca pri organizaciji rada u slučaju izvanrednog stanja? 
 • Obveze radnika i poslodavca u slučaju rješenja ili drugog odgovarajućeg akta kojim se određuje samoizolaciji? 
 • Koje su mogućnosti poslodavca u slučaju izmijenjenih okolnosti uslijed epidemije bolesti? 
 • Može li poslodavac odrediti rad od kuće, a radniku je kuća oštećena uslijed potresa?
 • Da li je poslodavac dužan u slučaju rada od kuće radniku osigurati uvjete za rad?
 • Kako poslodavac vodi evidenciju o radnom vremenu radnika u slučaju privremenog prekida obavljanja poslova, odnosno rada radnika? 
 • Ima li radnik pravo na dodatak na plaću za otežane uvjete rada u uvjetima povećane izloženosti zarazi i potresu?