Izbori povjerenika radnika za ZNR elektroničkim putem

IZBORI POVJERENIKA RADNIKA ELEKTRONIČKIM PUTEM

 

Teme izlaganja:

  1. PROVOĐENJE IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE PUTEM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
  2. MOGUĆNOST TAJNOG GLASOVANJA ELEKTRONIČKIM PUTEM
  3. APLIKACIJA RADNIČKA VIJEĆA
  4. POSTUPAK IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA
  5. NEKA PITANJA U VEZI PREDSTAVNIKA RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA
  6. PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Tip edukacije: savjetovanje

Termin : 23. veljače 2021.

Vrijeme održavanja: 1030

Gdje: ON-LINE (Teams)

Cijena:

590,00 kn

Poseban popust za pretplatnike “Radnog prava” i
članove Udruge za promicanje zaštite

490,00 kn

Panelista:

 • Krešimir Rožman, mag.iur., urednik časopisa Radno Pravo
 • Darije Hanzalek, mag. iur., Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti
 • Vedran Cindrić, bacc. ing. teh., FLIP d.o.o.
 • Hrvoje Orešić, mag. iur., „Radno pravo“
 • Krešimir Rožman, mag.iur., urednik časopisa Radno Pravo

Organizator:

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika provodi se u skladu s odredbama općeg propisa o radu kojim su uređena pitanja izbora radničkog vijeća.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora za radnička vijeća uvedena je mogućnost provođenja postupka izbora putem informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Sadržaj izlaganja:

 • Izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora za radnička vijeća uvedena je mogućnost provođenja postupka izbora putem informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Uvjeti provođenja izbora elektroničkim putem (informacijsko-komunikacijskom tehnologijom)
 • Postupanje izbornog odbora s podnescima koji nisu dostavljeni elektroničkim putem na propisani način
 • Simulacija cijelog postupka izbora elektroničkim putem po koracima
 • Informatički program koji omogućava tajno glasovanje elektroničkim putem
 • Prikaz cijelog postupka korištenja programa
 • Mogućnost da cijeli postupak provodi izborni odbor bez sudjelovanja informatičara
 • Pitanje valjanosti takvog tajnog glasovanja na izborima za radničko vijeće
 • „Aplikacija radnička vijeća“ – nova obveza u sklopu dostave podataka o konačnim rezultatima izbora Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike putem aplikacije na webu
 • Upute za korištenje aplikacije
 • Podsjetnik – praktični prikaz cijelog postupka s naglaskom na spornim pitanjima
 • Uloga, obveze, prava i ograničenja poslodavaca kod provedbe izbora, prekršaji i dr.
 • Neke dvojbe kod postupka izbora odnosno imenovanja predstavnika radnika u organu poslodavca
 • Obveza jednakog pravnog položaja radničkog predstavnika i problem kršenja toga prava u praksi
 • Čuvanje poslovne tajne

Javnost rada upravnih tijela javnih službi temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama

 • Pravo radnika na izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Tko može, a tko ne može biti biran za povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Naknada za rad povjerenika
 • Zaštita djelovanja