Priprema za polaganje stručnog ispita

Prijave i kontakt osoba

e-mail: zitel@zitel.hr

Kristina Gašparić, tel. 385 1 347 5658

Datum održavanja

Svaki drugi četvrtak u mjesecu

Mjesto održavanja nastave

Nastava se održava u učionici Ustanove u Zagrebu, Bolnička cesta 94 ili na poligonu poslodavca.

Priprema za polaganje STRUČNOG ISPITA IZ ZAŠTITE NA RADU

Osposobljavanje se provodi temeljem obveza Zakona zaštite na radu, a prema programu koje je izradila Ustanova za obrazovanje odraslih „EURO EDUKA“, a u skladu s propisanim sadržajem i programom za polaganje ispita.

Namjena seminara

Seminar je namijenjen za kandidate koji polažu opći i posebni dio stručnog ispita. Kandidati koji polažu samo opći dio stručnog ispita imaju mogućnost završiti program stručnog usavršavanja za specijalistu zaštite na radu te na taj način izbjeći polaganje općeg dijela stručnog ispita.

Način osposobljavanja

Nastava se provodi kao teoretska nastava.

Trajanje nastave

-opći dio ispita:                                    4 sata

-posebni dio ispita:                                6 sata

-specijalist zašite na radu:                 250 sati

Kompetencije

Polaznici će biti upoznati s općim pojmovima sadržano u stručnom ispitu, biti će upoznati sa sadržajem specifičnih Zakona i pravilnika vezano za polaganje stručnog ispita. Na osnovu e-priručnika i e-zbirke propisa koje će dobiti na mail adrese, biti će u mogućnosti pripremiti se za polaganje stručnog ispita.

Nositelj osposobljavanja

EURO EDUK ustanova za obrazovanje odraslih – temeljem ovlaštenja za obrazovan

Prijave i kontakt osoba

e-mail: zitel@zitel.hr

Kristina Gašparić, tel. 385 1 347 5658

Datum održavanja

Svaki drugi četvrtak u mjesecu

Mjesto održavanja nastave

Nastava se održava u učionici Ustanove u Zagrebu, Bolnička cesta 94 ili na poligonu poslodavca.

Priprema za polaganje STRUČNOG ISPITA IZ ZAŠTITE NA RADU

Osposobljavanje se provodi temeljem obveza Zakona zaštite na radu, a prema programu koje je izradila Ustanova za obrazovanje odraslih „EURO EDUKA“, a u skladu s propisanim sadržajem i programom za polaganje ispita.

Namjena seminara

Seminar je namijenjen za kandidate koji polažu opći i posebni dio stručnog ispita. Kandidati koji polažu samo opći dio stručnog ispita imaju mogućnost završiti program stručnog usavršavanja za specijalistu zaštite na radu te na taj način izbjeći polaganje općeg dijela stručnog ispita.

Način osposobljavanja

Nastava se provodi kao teoretska nastava.

Trajanje nastave

-opći dio ispita:                                    4 sata

-posebni dio ispita:                                6 sata

-specijalist zašite na radu:                 250 sati

Kompetencije

Polaznici će biti upoznati s općim pojmovima sadržano u stručnom ispitu, biti će upoznati sa sadržajem specifičnih Zakona i pravilnika vezano za polaganje stručnog ispita. Na osnovu e-priručnika i e-zbirke propisa koje će dobiti na mail adrese, biti će u mogućnosti pripremiti se za polaganje stručnog ispita.

Nositelj osposobljavanja

EURO EDUK ustanova za obrazovanje odraslih – temeljem ovlaštenja za obrazovanje odraslih

ZITEL ZAŠTITA – temeljem ovlaštenja za provedbu osposobljavanja iz zaštite na radu

Ostale pogodnosti

Svaki polaznik ostvaruje mogućnost individualne konzultacije s jednim od predavača u trajanju od 2 sata u vrijeme dogovoreno s predavačem.

je odraslih

ZITEL ZAŠTITA – temeljem ovlaštenja za provedbu osposobljavanja iz zaštite na radu

Ostale pogodnosti

Svaki polaznik ostvaruje mogućnost individualne konzultacije s jednim od predavača u trajanju od 2 sata u vrijeme dogovoreno s predavačem.