23.09.2019 – Priprema za polaganje stručnog ispita

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu i specijaliste zaštite na radu organizira EURO EDUKA u suradnji s ZITEL d.o.o.

Mjesto održavanja: Peruanska 14, Zagreb

Datum održavanja: 23.09.2019

Trajanje: 9:00 – 17:00

Cijena:

-opći i posebni dio    1.200,00 kn

-opći dio                         800,00 kn

Raspored izlaganja

Satnica TEMATSKE CJELINE PREDAVAČI
OPĆI DIO
8:30-9:00 Prijava i podjela dokumentacije mr. Bruno Štajner, dipl.ing.
9,00-10:00 Pravno uređenje zaštite na radu Alan Vajda, dipl.prav.
10:00-10:30 Odmor uz kavu i odgovori na pitanja Alan Vajda, dipl.prav., mr. Bruno Štajner, dipl.ing.
10:30-11:15 Načela socijalne sigurnosti i zaštita zdravlja radnika Alan Vajda, dipl.prav.
11:15-12:00 Procjena rizika mr. Bruno Štajner, dipl.ing.
12:00-13:00 Odmor i okrepa – časti organizator
POSEBNI DIO
13:00-14:15 Građevine namijenjene za rad mr. Bruno Štajner, dipl.ing.

Olga Drljača, dipl.ing. građ.

Zoran Hajko, struč.spec.ing stroj.

Kristina Štimac, dipl.ing.sig.

Radna oprema (postrojenja, strojevi, uređaji, sredstva za prijenos tereta i oprema za rad na visini)
Znakovi sigurnosti i osobna zaštitna oprema
14:15-14:45 Odmor uz kavu i odgovori na pitanja
14:45-15:30 Siguran rad pri korištenju električne energije Siniša Pavić, bacc.ing.el.
15:30-16:15 Radni okoliš i siguran rad s opasnim kemikalijama Kristina Štimac, dipl.ing.sig.
16:15-17:00 Okrugli stol i odgovori na pitanja svi predavači

ONLINE prijava

 Preuzmi prijavnicu ovdje